Gooi en Eembode Hilversum

20 juli 2017

Gooi en Eembode Hilversum 20 juli 2017


Licht op groen voor trampolinepark

HILVERSUM Wat de gemeente betreft, zijn er geen obstakels meer voor de vestiging van een indoor trampolinepark in de Clemenskerk. Bestuurlijk is de knoop doorgehakt. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van het leegstaande kerkgebouw aan Flight Deck 53 is nu verstrekt.

Vorige week is het besluit genomen. De gemeente heeft alle mitsen en maren onder de loep genomen en is tot de conclusie gekomen dat niets in de weg staat voor de komst van het trampolinepark. Dat de vergunning is afgegeven, heeft tot verbijstering geleid bij de buurtbewoners en Stichting Vrienden van de Clemesnkerk. Zij vrezen veel overlast en geven aan dat het bestemmingsplan ook helemaal niet toestaat dat zo'n bedrijf zich vestigt in het pand aan de Bosdrift 53.

De gemeente geeft aan dat zij nu afwijkt van het bestemmingsplan. Als motivatie gebruikt zij onder andere dat het plan van Flight Deck 53 het gebruik van de monumentale kerk beoogt voor een trampolinepark met ondergeschikte horeca en detailhandel. Daarnaast blijft de stiltekapel aan de voorzijde behouden en publiek toegankelijk. Een goede invulling voor de al heel lang leegstaande kerk bleek lastig, maar de nieuwe functie is nodig voor het behoud en het beheer van de gerestaureerde kerk.

3

Winkels mogen nog niet vaker open op zondag

HILVERSUM Voorlopig kan de politiek niet voldoen aan de wens van ondernemers om de winkeltijdenverordening aan te passen. Pas na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar zou het kunnen dat de ondernemers zelf hun openingstijden mogen bepalen.

Dat geeft wethouder van Economie, Wimar Jaeger, aan in een wethoudersbrief. Hierin meldt hij dat ondernemers van binnen en buiten het centrum het verzoek hebben ingediend om de verordening te wijzigen. Vooral de behoefte om iedere zondag open te zijn, is groot. Een beslissing hierover wordt op z'n vroegst pas volgend jaar genomen als er een nieuw college zit. "In deze coalitieperiode hebben we afspraken gemaakt dat er geen wijzigingen in de zondagopenstelling zullen plaatsvinden", aldus de wethouder. Het besluit wordt over de verkiezingen heen getild.

Jaeger verwacht dat de nieuwe verordening begin 2018 ter inzage ligt. Bewoners, ondernemers en organisaties krijgen dan de kans om te reageren. Vervolgens wordt het besluit voorgelegd aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad. "Tot de zomer van volgend jaar biedt de huidige regeling wat ons betreft voldoende mogelijkheden om aan de wensen van ondernemers te voldoen", aldus Jaeger.

Streep door Hilversum On Air

HILVERSUM Het blijft stil in het centrum in het weekeinde van vrijdag 1 tot en met zondag 3 september. Deze editie van Hilversum On Air gaat niet door.

Nadat een aantal horecagelegenheden afhaakten, is besloten het festival te schrappen. De gemeente heeft geen geld om hieraan te spenderen. Het devies voor 2018 is eerder de koppen bij mekaar steken om een plan van aanpak te maken.

Elkaar beter leren kennen aan langste pannenkoekentafel

Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Zo'n driehonderd buurtgenoten verorberden vrijdagmiddag duizend gratis pannenkoeken. Dat deden zij aan de 25 meter lange tafel aan de Sweerslaan in Hilversum-Zuid. De langste pannenkoekentafel was een buurtinitiatief voor jong en oud. Onder het genot van zelfgemaakte pannenkoeken leerden de bewoners elkaar beter kennen.

Gedwongen in de uitverkoop

Foto: Bastiaan Miché

Ons Winkeltje aan de Neuweg stopt ermee. 'Jammer dat het zo moet lopen.'

21

828 zonnepanelen voor bewoners Van Gangelenstraat

HILVERSUM Bewoners van de Van Gangelenstraat en omliggende straten zitten er na een jaar afzien weer netjes bij. Hun woningen zijn flink opgeknapt en dat werd woensdag gevierd met een gezellig samenzijn met een ijsje en informatie over hun nieuwe zonnepanelen.

Naast nieuw schilderwerk, vervanging van dakpannen en herstel van het voegwerk zijn de gevels en daken van de woningen geïsoleerd en is enkel glas vervangen door isolatieglas. Dit zorgt voor meer comfort, lager energieverbruik en beter betaalbare woningen.

Ook werden er in totaal 828 zonnepanelen op de huizen geplaatst, zes op elke woning. De opbrengst is voor de bewoners zelf.

Meedenken

Alle werkzaamheden maken deel uit van het onderhoud- en verduurzamingsproject. Voordat het project van start ging is er eerst in nauwe samenspraak met de Klankbordgroep Van Gangelenstraat een verbeterplan gemaakt.
Deze groep bewoners heeft de hele rit actief en positief-kritisch meegedacht met de Alliantie en Rutges Vernieuwt.

Weerbericht

Wederom wisselvallig en gematigd zomerweer

Het weer deze julimaand is wisselend maar met geregeld ook zomerweer. Deze week zorgde een zich rap verplaatsend hogedrukgebied voor enkele zomerse dagen. Na de broeierig warme woensdag is er grote kans op onweer en volgt afkoeling. Nadien is het wisselvallig met kans op buien. Dankzij een uitloper van het Azorenhoog is de buienkans vrijdag tijdelijk klein.

Vrijdag + het weekeinde

Voor vrijdag wordt droog weer verwacht met enkele zonnige perioden. Het wordt 22 graden. In het weekeinde is het wisselvallig met soms ruimte voor de zon maar er drijven ook wolken over met kans op enkele buien. In de loop van zondag neemt de neerslagkans verder iets toe. Er waait een meest matige zuidwestenwind. Het normale maximum voor eind juli bedraagt 23 graden. De maximum temperatuur tussen 20 en 23 graden ligt daar iets onder.

Trend na het weekeinde

Boven de Noordzee en Zuid-Scandinavië ligt een rondtollend lagedrukgebied. Het is daardoor wisselvallig met een mix van zonneschijn en wolken met kans op enkele buien. Met een matige westenwind en een maximum van circa 19 à 20 graden is het vrij koel voor eind juli.

Weetje

De periode 20 juli tot 20 augustus is de gemiddeld warmste tijd van het jaar. Het worden de Hondsdagen genoemd. De heldere ster Sirius in sterrenbeeld Grote Hond komt dan gelijk op met de zon en is daarom niet zichtbaar. Warm broeierig weer is karakteristiek. 'Hondenweer' is trouwens afgeleid van de oud Nederlandse woord 'ondeweer', dat slecht weer betekent.

De woningen in kwestie. Foto: Bastiaan Miché

INGEZONDEN

Bonifaciuslaan

En daar is de bemoeienis van de raad inzake de renovatie en het wegwerken van achterstallig onderhoud van de wooncomplexen aan de Bonifaciuslaan waar de raad, zonder enige kennis van zaken, onvoorwaardelijk de kant van de eigenaar-verhuurder ASR kiest. CDA-wethouder Van Vroonhoven-Kok zal het worst zijn of huurprijzen na de ingreep zo hoog stijgen dat de huurwoningen in de vrije sector terecht komen. Zij wil daarover niet eens een gesprek met de eigenaar aangaan. Zij roept dat deze woningen niet uit de kernvoorraad verdwijnen omdat ze van deze (goedkopere) kernvoorraad geen deel uitmaken aangezien de woningen van een particuliere eigenaar-investeerder zijn die niets met sociale huurwoningen te maken heeft. Alsof je hier de advocaat van de duivel hoort. Hier kraamt deze wethouder onzin uit en doet ze net alsof de wet achter haar staat. De status van een woningeigenaar is in het geheel niet bepalend of een huurwoning tot de kernvoorraad behoort. Het is de huurprijs die hiervoor maatgevend is. De wethouder beroept zich op de afspraak die vorig jaar is opgenomen in de lokale woonvisie. Zij bedoelt dat voor elke sociale huurwoning die uit de kernvoorraad verdwijnt er weer een nieuwe voor moet terug komen. Op het moment dat er een paar honderd huurwoningen in de Bonifaciuslaan in de vrije sector belanden, dienen deze weer terug te komen. Maar beter is het om door middel van overleg met de eigenaar het niet zover te laten komen. Kosten die door een woningeigenaar bij het wegwerken van achterstallig onderhoud gemaakt worden kunnen wettelijk niet tot huurverhoging leiden. Dat zou een mooie boel worden in dit land. De wetgever heeft er in 1979 terecht voor gekozen dat achterstallig onderhoud voor rekening van de verhuurder komt. In het onderhavige geval kunnen de huurders aan de Bonifaciuslaan naar de Huurcommissie of Kantonrechter stappen die hen daarbij in het gelijk zal stellen. Bergen jurisprudentie zijn er voor een goede afloop inmiddels ontwikkeld.
Jacques Jansen, Hilversum

Gouden Schoolkantine School voor De Mozarthof

HILVERSUM De schoolkantine van De Mozarthof is gezond ingericht. Dat heeft het Voedingscentrum laten weten, want het onderwijsinstituut aan de Mozartlaan 29-31 beschikt sinds vorige week donderdag over de Gouden Schoolkantine Schaal 2017.

Er is hard gewerkt binnen deze school, waar speciaal onderwijs wordt gegeven, om deze status te bereiken. De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. De visie van het Voedinsgcentrum in opdracht van het ministerie is om jongeren gezonder te laten leven. Ook op school, want daar brengen zij een groot deel van hun tijd door.

De leerlingen worden nu verleid om eerder gezonde keuzes te maken in de kantine. Het oog valt meteen op verantwoorde broodjes, groente en fruit. En water is altijd beschikbaar in de vorm van waterkannen met vers fruit en munt op de balie.

Hinkelen als een kikker voor Stichting Opkikker

Kikker-knuffels werden verkocht. Foto: Annette Embrechts

HILVERSUM De leerlingen van Montessorischool-Centrum hebben een recordbedrag bij elkaar gebracht voor Stichting Opkikker, een organisatie die ernstig zieke kinderen en hun familie een topdag bezorgt.

Het initiatief kwam van de twaalfjarige Mees Griffioen die zelf leukemie heeft. Met zijn vrienden verkocht hij honderden kikker-knuffels. Alle kinderen deden mee aan de sponsoractie door drie kwartier als een kikker te hinkelen en zich daarvoor door vrienden, buurtgenoten en familie te laten sponsoren.
De teller staat nu op 10.128 euro en daar zitten de ingeleverde oude mobieltjes nog niet bij. De cheque werd overhandigd aan een zeer verraste Ruud Sliphorst, directeur van Stichting Opkikker.

Omwonenden Clemenskerk blijven strijdbaar

Bezwaren gaan komen tegen verstrekte vergunning trampolinepark

Boos is de buurt rond de Clemenskerk, ook al zagen zij wel aankomen dat de gemeente de vergunning zou verlenen. Het hoofdstuk is nog niet uit.

Vorige maand ging Floris Voorink tijdens het stadsgesprek in de Clemenskerk nog in debat met de buurt over goed wonen. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM De gemeente mag dan vlak voor de vakantieperiode de vergunning hebben afgegeven aan Flight Deck 53, maar dat houdt niet in dat de omwonenden van de Clemenskerk het erbij laten zitten. De buurt is boos en teleurgesteld dat een indoor trampolinepark zich van Hilversum mag vestigen in het leegstaande kerkgebouw. Tegelijkertijd geven bewoners, die zich hebben verenigd in de Buurtactie Clemenskerk, aan strijdvaardig te blijven.

"Ook al heeft de gemeente de vergunning nu verleend; de wijkbewoners laten het er niet bij zitten", is het statement van de meer dan zestig verzamelde buurtbewoners. "Ondanks dat de gemeente na lang dralen de vergunning precies afgeeft op de drempel van de vakantieperiode, worden de bezwaren voorbereid. De buurt blijft strijdbaar."

De mededeling van vorige week dat de gemeente de vergunning heeft verstrekt aan Flight Deck 53 was een bittere pil voor de bewoners van de Bloemenbuurt. Verrassend was de inhoud van de brief, die op de deurmat plofte niet. Verantwoordelijk wethouder Floris Voorink had eerder al aangegeven het trampolinepark in de Clemenskerk een aanwinst te vinden voor Hilversum, omdat er binnen de gemeentegrenzen nog niet zo'n voorziening is. Daarnaast is het een plek waar een jonge doelgroep zich kan vermaken en die daar ook nog eens aan het bewegen komt.

'Een trampolinepark hoort niet thuis in een woonwijk'

Het verzet tegen de komst van een trampolinepark in de voor miljoenen verbouwde kerk aan de Bosdrift is groot. Vrienden van de Clemenskerk en buurtbewoners hebben vaak hun onvrede geuit. Zij vinden dat een trampolinepark niet thuishoort in een woonwijk. Een industrieterrein aan de rand van de gemeente leent zich daar veel beter voor. Omwonenden vrezen dat de leefbaarheid hollend achteruitgaat als er dag in, dag uit veel extra verkeer komt naar de woonwijk die hierop niet is uitgerust.

Dat de belangen van een ondernemer boven de bezwaren gaan van de omwonenden gaat er niet in. Er is niet naar hen geluisterd door Voorink en zijn collega Eric van der Want. Met hun argumenten en bezwaren is niets gedaan, maar de bewoners mogen in de nabije toekomst wel de gevolgen, geluids- en verkeersoverlast, ondervinden. Ook snappen zij niet waarom de activiteiten van het afgebrand buurthuis De Lelie niet kunnen worden gehuisvest in de Clemenskerk. Het gebouw staat leeg en iedereen kan in dezelfde vertrouwde straat terecht. Dat zijn meerdere vliegen in één klap.

Nepagenten weten geld buit te maken

HILVERSUM De politie waarschuwt voor twee mannen die met een smoes proberen binnen te komen. Vrijdag heeft het duo, dat claimt politieagent te zijn, het geprobeerd bij twee woningen, waarbij ze van een vrouw geld wisten af te troggelen.

De eerste melding kwam binnen rond 12.45 uur. Daar belde het tweetal, beiden ongeveer vijftig jaar, aan bij een huis aan de Hendrick de Keyserlaan. De mannen introduceerden zich als politieagenten. Zij probeerden binnen te komen met de smoes dat een raam openstond. De bewoner wist te voorkomen dat ze binnenkwamen. Dat weerhield ze niet om een tweede poging te wagen. Omstreeks 13.30 uur staan de twee voor de deur aan de Erfgooiersstraat. Opnieuw meldden zij dat zij van de politie zijn. De bewoonster liet zich overtuigen om geld te pinnen. Nadat de Hilversumse de gepinde euro's aan de heren overhandigd heeft, hebben ze haar achtergelaten op de Hoge Naarderweg.

Eerder die dag waren er ook meldingen van babbeltrucs in Blaricum en Huizen. Ook hier deden twee mannen zich voor als wetsdienaren.

Weer Bussums-Nieuws voor Hilversumse Meent

HILVERSUM De trouwe lezers van het BussumsNieuws in de Hilversumse Meent kunnen de krant voortaan afhalen in het winkelcentrum.

Vanaf deze week staat daar een afhaalpunt waar trouwe lezers een krantje kunnen ophalen. Het BussumsNieuws werd tot voor kort huis-aan-huis bezorgd in de Hilversumse Meent, maar bewoners ontvangen daar nu De Gooi en Eembode. Dat besluit werd genomen, zodat bewoners van de Hilversumse Meent ook bekendmakingen van de gemeente kunnen lezen. De Bussumse krant werd sindsdien erg gemist.

Einde aan snerpend booggeluid lijkt in zicht

Binnenkort geen geluidhinder meer. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM De potjes met vet staan klaar bij ProRail. Hilversummers die langs het spoor wonen hebben nog zo’n twee maanden last van het snerpende spoorgeluid, dat beter bekend staat als het booggeluid. Vanaf de derde week in september moet het eindelijk weer rustig zijn rond het Hilversumse spoor, want dan plaatst de spoorwegbeheerder 35 zogeheten spoorstaafconditioneringssystemen (SSCS-sen).

Deze vetpotjes, zoals verantwoordelijk wethouder Nicolien van Vroonhoven-Kok ze noemt, worden in het weekeinde van 22 september geplaatst. Daarmee moet er een einde komen aan jarenlang geklaag en gesteggel en lijkt een hoofdpijndossier gesloten te kunnen worden. “We zijn uit de brand geholpen”, zei de bewindsvrouw dinsdag opgelucht.

Want het heeft lang geduurd voordat er een oplossing in de maak was voor het booggeluid. Sinds 2008, na de uitbreiding van station Hilversum, ondervinden bewoners nabij de Noorderweg heel veel hinder van het snerpende geluid. De wissels zijn verlegd en de spoorbrug is krapper gemaakt. Omwonenden klagen sindsdien steen en been.

In het weekeinde van 22 september plaatst ProRail 35 vetpotjes

“De vetpotten spuiten een biologisch afbreekbare stof op de rails. Daarmee ontstaat wrijving tussen wielen en rails. Daarmee wordt het snerpende geluid verminderd”, is de technische uitleg van de CDA-wethouder. “Ik hoop dat hiermee de hinder door het booggeluid wordt opgelost”, voegt ze eraan toe.

ProRail voert de werkzaamheden uit en het Rijk betaalt de rekening van de vetpotjes en het onderhoud daarvan. Een oplossing voor dit geluidsprobleem is er al even. Alleen was het heel lang een spelletje wijzen naar elkaar. ProRail en politiek Den Haag gaven niet thuis en de gemeente wilde niet voor de dure kosten komen te staan die zij niet veroorzaakt had.

Dat er nu schot in de zaak is gekomen, wijt Van Vroonhoven aan de succesvolle lobby. Op donderdag 27 oktober is de wethouder met ambtenaren en enkele omwonenden in de bus naar naar Den Haag gestapt. Daar heeft de delegatie van zo’n dertig Hilversummers de ernst van de zaak onder de neus gewreven van de leden van de Tweede Kamer en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, (IenM) Sharon Dijksma. In Hilversum is het vermoeden dat Den Haag de druk behoorlijk heeft opgevoerd op de spoorwegbeheerder. Eind vorig jaar kreeg ProRail namelijk de opdracht om het booggeluid aan te pakken. “Al zegt ProRail dat zij de opdracht hebben gehad van het ministerie en dit werk nu gaan uitvoeren”, aldus Van Vroonhoven.

De overheid trekt de portemonnee. Dat doet zij niet alleen voor Hilversum. Ook in Soest, Leiden en Nijmegen, waar de geluidhinder eveneens groot is, neemt ProRail nu maatregelen.

Gregory Dunker

de geboren Curaçaoënaar is 48 jaar, doet vrijwilligerswerk en is Hilversummer sinds 1976.

Foto: Gregory Dunker

Omschrijf Hilversum in 5 woorden.
"Mediastad, centraal, diversiteit, dorps en nieuwbouw."

Waar kom je graag in Hilversum?
"Bij Alattin supermarkt. Ze zijn sociaal en behulpzaam."

En wat mis je hier nog?
"Voldoende sociale huurwoningen en een hondentoilet in het centrum."

Een dagje burgemeester: wat pak je meteen aan?
"Het verkeer. Alleen laden en lossen en mensen die wonen met de auto het centrum in. De rest moet parkeren aan de rand en met elektrisch aangedreven busjes gratis vervoer naar het centrum. Goed openbaar vervoer met light real verbinding en dus geen HOV met dieselbussen."

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Vrijwilligerswerk voor verschillende organisaties, waaronder de SP en stichting TandemTocht Keistad en belangenbehartiger voor gehandicapten en chronisch zieken."

Nog tijd voor hobby's?
"Ik spaar schaalmodellen auto's schaal 1 op 43 en fietsen op de tandem samen met mijn vrouw Janet."

Zomer of winter?
"Zomer vanwege warmte en meer aanspraak buiten."

Met wie wil je nog eens een goede bak koffie drinken?
"Met Jack van Gelder."

Wat is jouw lievelingsgerecht?
"Kip vleugeltjes van onze Turkse slager gemaakt door Janet met rijst en mangosalade.

Beste cd ooit?
"Dit is een drieluik Rhythms del mundo en dan classics, Cuba en Afrika."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Een rit in een snelle BMW op circuitpark Zandvoort met mij als blind persoon achter het stuur!"

'Wij zijn geen uitzendbureau voor anderen'

HILVERSUM Het zomerrooster bij de hulpdiensten is altijd passen en meten. Volgens burgemeester Pieter Broertjes is alles onder controle en blijft de politie ook in de vakantieperiode de kerntaken 24/7 uitvoeren.

Hiermee gaf hij onlangs antwoord op vragen van Hart voor Hilversum. De grootste oppositiepartij wilde weten hoe het zat met de bezetting van het politiekorps. Daar maakte zij zich zorgen over. Broertjes gaf aan dat het vakantierooster ieder jaar een probleem is. De bezetting is wel iets minder, maar de prioriteiten van de politie blijven hetzelfde. "Het bureau aan de Groest blijft gewoon zeven dagen 24 uur per week open." Dat de Hilversumse agenten elders worden ingezet is eveneens niet aan de orde, aldus Broertjes. "Wij zijn hier geen uitzendbureau voor Amsterdam en Rotterdam", was zijn geruststelling aan het adres van Hart voor Hilversum.

Wimar Jaeger opnieuw lijsttrekker D66

HILVERSUM De naam van Wimar Jaeger prijkt als eerste van de D66'ers op de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is zaterdag officieel bekend gemaakt.

Hierbij moet wel aangetekend worden dat de huidige wethouder van onder meer Financiën, Media en Cultuur de enige kandidaat was voor het lijsttrekkerschap. Voor Jaeger is dit geen onbekend terrein, want in 2014 kreeg hij ook al de meerderheid van de stemmen van de leden.

"Wimar heeft de afgelopen periode laten zien dat hij met zijn bevlogenheid en betrokkenheid de juiste man is om een sterke visie te koppelen aan concrete resultaten", zo stelt Marianne Berenschot, voorzitter van D66 Hilversum. "Met zijn enthousiasme en bevlogenheid zorgt hij voor een verbindende factor binnen het college en de partij."

Jaeger is nog lang niet klaar. Hij ziet nog genoeg verbeterpunten voor Hilversum. Hij noemt bijvoorbeeld het opknappen van het Stationsplein, meer cultuur voor inwoners en bezoekers, bouwen aan een toekomstbestendige economie, verlevendiging van het Mediapark en het Arenapark en een steviger buurtenbeleid.

Beter afval leren scheiden bij het afvalcafé

Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Het klinkt als een slogan van een politieke partij: 'Het kan nog veel beter'. In dit geval gaat het om het scheiden van afval. Om de Hilversummers een handje te helpen, verzorgden de gemeente en de GAD dinsdag het eerste afvalcafé. Op de Stephensonlaan konden bewoners hun afval kwijt en tegelijkertijd informatie in winnen hoe je het beste afval kunt scheiden.

'Heer Jaeger beschikt nu over 34 zetels meerderheid'

Coalitie wil werken met wisselende meerderheden

Kabinet Rutte I deed het al zonder meerderheid. Dat voorbeeld volgt Hilversum, nu de coalitiepartijen in de minderheid zijn. Dat blijkt geen probleem.

"Als PvdA steunen we waar we kunnen", was de mededeling van PvdA-fractievoorzitter Hans Haselager. Foto: PvdA Hilversum

HILVERSUM Met het vertrek van de SP uit de coalitie hebben D66, VVD en CDA geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Dat noopt niet tot paniek bij het trio. Zij gaan niet haastig op zoek naar een nieuwe partner voor de laatste maanden van deze raadsperiode. Dat is ook helemaal niet nodig, want er zijn genoeg spelers die mee willen doen op het verruimde politieke speelveld.

Burgemeester Pieter Broertjes verwoordde het vorige week al tijdens Het gesprek met de burgemeester al. "Iedereen kan weer mee doen", zei hij voor de camera's van De Gooi en Eembode, GooiTV en NH Nieuws. Het Hilversumse politieke motorblok, zoals D66, VVD en CDA getypeerd worden, krijgen sinds het opstappen van de SP op dinsdag 27 juni genoeg smeerolie van de overige partijen.

Dat het drietal nog maar 17 van de 37 zetels heeft in de gemeenteraad blijkt totaal geen bezwaar. "Ik grap al even dat de heer Jaeger nu over 34 zetels meerderheid beschikt", aldus PvdA-fractievoorzitter Hans Haselager tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
Daarmee gaf Haselager aan dat zo goed als alle partijen willen meedoen. Wat doet de SP? Tijdens de behandeling van de Kadernota toonde de ex-coalitiepartner zich wat verbitterd. De SP stemde tegen de Kadernota, ook al had de partij nog flink meegewerkt aan de financiële kaders. VVD-fractievoorzitter Frits Vogel sprak zijn verbazing hierover uit. Pierre van Rooden, die het woord deed omdat SP-fractievoorzitter Bianca Verweij ziek thuis zat, gaf aan dat de fractie tegenstemde omdat de door hen gewenste hervormingen op welzijn en zorg niet van de grond zijn gekomen. Maar er bleek nog oud zeer te zitten, want hij voegde er geïrriteerd aan toe dat de twee D66-wethouders (Wimar Jaeger en Eric van der Want, red.) de voet op de rem hebben gehouden en niet de afgetreden SP-wethouder Arjo Klamer.

Duidelijk is dat de SP niet meer zo snel bijspringt, maar de andere fracties zijn meer dan bereid om de laatste acht maanden de coalitie te steunen. Daar komt wel het oude adagium: 'Voor wat, hoort wat' om de politieke hoek kijken. In de afgelopen periode is er behoorlijk wat heen en weer gebeld, gemaild en geappt. Dat heeft tot steun geleid van de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Hart voor Hilversum. Daarbij hebben de oppositiepartijen hun wensen duidelijk op tafel gelegd. Haselager meldde dat hij vijftien PvdA-punten had ingediend."Als PvdA steunen we waar we kunnen", zei Haselager. "En waar we tegen zijn, gaan we echt niet ineens anders stemmen. Ik ga de HOV niet steunen. Maar als we het zo doen, dan hebben we een buitengewoon gezonde situatie."

Karin Walters gaf namens Hart voor Hilversum aan dat zij er net zo instaat. "Wij hebben zeven punten genoemd die voor ons heel belangrijk zijn. Na de vergadering zien we wel waar we staan. Zo werkt de nieuwe situatie", was haar uitleg. Na afloop van de vergadering was er genoeg ruimte en plezier om eigen successen te claimen. Dat gebeurde dan ook gretig.

Veiligheidsregio's onderzoeken fusie

Aftastende gesprekken tussen Gooi en Vechtstreek en Flevoland

Eerste resultaten over mogelijk samengaan worden in oktober verwacht. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Eerder was sprake van een nauwere samenwerking tussen de twee veiligheidsregio's. Nu onderzoeken de Gooi en Vechtstreek en Flevoland of het niet beter is om te fuseren, zodat de toekomstbestendigheid van de veiligheidsregio's is gewaarborgd.

Bas Jan van Bochove, burgemeester van Weesp, gaf eind maart in deze krant al dat samenwerking met Flevoland veel voordelen op zou kunnen leveren. Als lid van de stuurgroep Programmabegroting 2018 van de Gooise veiligheidsregio gaf hij aan dat samenwerken met Flevoland financiële voordelen zou kunnen opleveren. Met het oog op nieuwe bezuinigingen is dat het onderzoeken waard. Tevens zou het Gooi gebruik kunnen maken van het oefenterrein van de buren, nu Crailo onbetaalbaar dreigt te worden.

Naar het nu lijkt willen de twee veiligheidsregio's een stap verder gaan. Zij denken na over samengaan, zo heeft brandweercommandant John van der Zwan het personeel vorige week per mail laten weten. Doel hiervan is de toekomstbestendigheid te waarborgen. In een gezamenlijke vergadering, die op dinsdag 4 juli plaatsvond, hebben beide besturen aangegeven een bestuurlijke fusie te willen gaan verkennen. "Ook op andere terreinen zoals de regionale ambulance voorzieningen RAV'en is een ontwikkeling van samenwerking gaande een wordt ook een mogelijk samengaan van beide GGD'en onderzocht", meldt Van der Zwan.
Hij geeft verder aan dat het proces 'zeer prematuur' is. Het gaat om verkennende gesprekken met betrokken bestuurders, ministeries en provincies. Namens de Gooi en Vechtstreek voeren Van Bochove en burgemeester Pieter Broertjes het woord. Zij praten met hun collega's van Almere (Weerwind) en Dronten (De Jonge). De brandweercommandant verwacht in oktober melding te kunnen maken van de eerste resultaten van deze verkenning.

Blijvende muurgedichten wekken prettig gevoel op

Aanwezigen nemen het gedicht van Robert Grijsen na de onthulling tot zich. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM De openbare ruimte moet niet alleen fysiek, maar ook in sociaal opzicht prettig zijn. Als de omgeving in orde is dan voelen inwoners zich sneller senang. Poëzie draagt daaraan bij. Daarom is de gemeente begonnen met het plaatsen van een muurgedichten.

Hoe mooier de stad is des te prettiger we ons voelen. Dat is het doel van ons allemaal”, sprak Wimar Jaeger, wethouder van Cultuur, voor de onthulling vorige week. ‘Tijd aan onze kant’ van stadsdichter Robert Grijsen is het eerste blijvende muurgedicht in Hilversum. De grijze letters zijn te lezen op de gele muur van de Prinsenhof; het complex op het Marktplein. Met de blijvende muurgedichten wil Hilversum onder meer het dorp opfleuren, zoals Jaeger het noemde. Daarnaast kunnen marktbezoekers kunnen de woorden van Grijsen tot zich nemen, even ontspannen en bezinnen. In totaal komen er zes blijvende gedichten in het centrum. Grijsen neemt er hiervan nog één of twee voor zijn rekening. De anderen zijn van andere dichters met Hilversumse roots. Jaeger opperde meteen het idee dat er een poëziewandeltocht komt.

Steeds meer behoefte aan hulp bij taal door de toestroom anderstaligen

Pilot Taal voor Thuis geslaagd en binnenkort geëvalueerd bij gemeente Hilversum

Bokkenpootje. Vliegende keep. Heel gewone woorden. Zo niet voor anderstaligen. Is allemaal besproken tijdens de pilot Taal voor Thuis.

Taalvrijwilligers Tineke (uiterst links) en Marieke (uiterst rechts) hebben de deelneemsters veel geleerd tijdens de bijeenkomsten in de Lelyschool. Foto: Karin van Leeuwen

HILVERSUM - Als het aan de deelneemsters ligt, is de pilot Taal voor Thuis meer dan geslaagd. Tien weken lang kwamen ze bij elkaar op de Lelyschool in Hilversum om de door Stichting Lezen & Schrijven opgezette oudercursus te volgen. Weja Morsink, Trajectbegeleider bij Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek, de organisatie die de pilot heeft uitgevoerd, blikt tevreden terug. "Er is steeds meer behoefte aan taal door de toestroom van anderstaligen. Voor ons is deze pilot geslaagd."

Nafousa steekt haar verbazing niet onder stoelen of banken. "Een bokkenpootje?" wijst ze op het schaaltje vol koekjes met aan de uiteindes chocola, "heten die echt zo?" Marieke en Tineke, de door stichting Lezen & Schrijven getrainde taalvrijwilligers die de cursus Taal voor Thuis tien weken hebben gegeven, knikken. Ze bieden de deelneemsters van de cursus het koekje met de gekke naam aan. De dames moeten er om lachen. Bokkenpootje. Wie verzint dat nou?

Bijna drie jaar geleden vluchtte Nafousa met haar man en kinderen uit Syrië naar Hilversum. Inmiddels heeft ze Nederlands geleerd en kan ze zich prima verstaanbaar maken. "Het kan altijd beter en tijdens deze bijeenkomsten hebben we veel geleerd," vertelt ze. Zo is er een nieuwsbrief van school besproken. Voor mensen die de Nederlandse taal goed beheersen geen probleem. Voor anderstaligen een behoorlijke klus om te ontcijferen wat er staat. Niet alleen is het een nuttige cursus, gezelligheid staat ook hoog in het vaandel, weet Morsink.

Nafousa (links) geniet van Taal voor Thuis. Foto: Karin van Leeuwen

Wat? Noemen jullie dit koekje een bokkenpootje?

"Het sociale aspect is belangrijk. Er ontstaat interactie en onderling krijgen de deelnemers een band met elkaar." Ook wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan ouderbetrokkenheid bij huiswerk en schoolactiviteiten. Voor Nederlandse ouders en verzorgers is het bijna vanzelfsprekend dat ze helpen op school. Als je moeite hebt de nieuwsbrieven te lezen, heb je geen idee wat de meesters en juffen van je verwachten.

De pilot Taal voor Thuis zit erop. Wat Morsink betreft is de pilot geslaagd. "Binnenkort gaan we met de gemeente om tafel zitten om de pilot te evalueren. Gekeken wordt dan of deze oudercursus in het nieuwe schooljaar een vervolg krijgt."De deelneemsters hebben de laatste bijeenkomst wat lekkers meegenomen en sluiten het project feestelijk af. Wat hen betreft gaat de cursus volgend schooljaar gewoon door. "Het is fijn om in een klein groepje Nederlands te praten en te oefenen. Nu weet ik ook wat een vliegende keep betekent," lacht Nafousa terwijl ze nog een bokkenpootje neemt.

Dankzij Taal voor Thuis weet ik nu ook wat een vliegende keep betekent

Internationaal monument voor vreedzame school

Buurtwerkster Tukkie Tuk geeft Gooise Daltonschool vredespaal

Vorig jaar gaf pastoor Dresmé de vredespaal aan buurtwerkster Tukkie Tuk. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Na burgemeester Pieter Broertjes, pastoor Jules Dresmé en buurtwerkster Tukkie Tuk is de Gooise Daltonschool de vierde die de vredespaal krijgt toegewezen. Het duurt nog twee maanden voordat de paal daadwerkelijk op het plein staat van de basisschool in de Hilversumse Meent. Donderdag 22 september staat de onthulling gepland.

Dat de school de vredespaal ontvangt, heeft zij te danken aan Tuk. Degene die de vredespaal krijgt, mag het jaar daarna zelf bepalen wie in aanmerking komt voor de volgende. Omdat de Hilversumse school bewust uitdraagt een vreedzame school te zijn, viel de keuze van de bekende buurtwerkster op de Gooise Daltonschool. “Op een vreedzame school worden de basiswaarden van vrede jong geleerd en eigen gemaakt”, zo stelt Maurice van Kouwen, directeur van de Gooise Daltonschool. "Het is dan ook heel mooi dat de vierde vredespaal voor de school komt te staan", luidt het vervolg van de trotse schooldirecteur.

Dat houdt concreet in dat kinderen met elkaar optrekken zonder te pesten, zonder elkaar te negeren en zonder het conflict te zoeken. En als er problemen ontstaan dan worden deze in zo’n goed mogelijk onderling overleg het hoofd geboden. “De school vervult hiermee een ook een verbindende functie in de buurt”, is een van de argumenten waardoor de keuze op de school gevallen is.

Plaatsing van derde vredespaal was kickstart voor meer activiteiten

Deze grondhouding past precies in het straatje van de bekende buurtwerkster in Oost. De onthulling van ‘haar’ vredespaal afgelopen september voor wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat was de kickstart van een nieuw project. Tijdens deze gebeurtenis gaven veel aanwezigen aan dat zij wel meer voor de eigen leefomgeving wilden betekenen. Hieruit is de ambitie voortgevloeid om van de Liebergen de eerste vreedzame wijk van Hilversum te maken. In het kort komt het erop neer dat buurtbewoners met elkaar zorgen voor een prettigere en vriendelijkere leefomgeving. De eerste activiteiten voor deze lokale vredesmissie zijn geweest.

Op de Gooise Daltonschool zit een bekende Hilversumse. Het is de school van Hilversums eerste kinderburgemeester: Willemijn de Groot. Zij is 22 september van de partij als om 11.30 uur de vredespaal zichtbaar wordt. De vredespaal is een jaarlijks initiatief van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Het is een internationaal symbool en monument voor vrede. Op de paal staan de woorden: ‘Moge vrede heersen op aarde’, in vier verschillende talen. Dat zijn Nederlands, Engels, Arabisch en Herbreeuws. Over de hele wereld staan meer dan 200.000 vredespalen. De allereerste is 62 jaar neergezet in Japan door Masashi Goi.

'Nabestaanden willen voortbestaan'

Pastoor Dresmé en burgemeester Broertjes leidden de korte ceremonie in het Dudokpark. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM De zeven jonge jongens vielen maandagochtend op tussen het overige en vooral oudere gezelschap. Vrienden van het Comenius College van de drie jaar geleden omgekomen Zeger van Heijningen woonden de herdenkingsceremonie bij in het Dudokpark, waar Hilversum ditmaal kort stilstond bij de MH17-ramp. Hun vriend mag dan wel ontvallen zijn, vergeten zullen ze hem nooit.

Het is een treurige dag, zo gaf Thomas Nieuwenhuizen aan nadat hij even daarvoor een grote bos witte bloemen had neergelegd op het groen van het herdenkingsmonument. Op deze dag herdachten ze hun vriend. Zeger. Voor hen is en blijft 17 juli een zware dag. Ze staan stil bij het leven van de 17-jarige Hilversummer, wiens leven drie jaar terug abrupt stopte. Tevens staan zij stil bij de mooie dingen ze met elkaar beleefd hebben. Het is een moment met gemengde emoties. Door het wegvallen van Zeger is de band tussen de vrienden sterker en hechter geworden.

Dat er iets moois uit iets vreselijk voortkomt, was maandag ook de boodschap van Pastoor Jules Dresmé, die later die middag ook sprak bij de opening van het herdenkingsbos met nationaal herdenkingsmonument in Vijfhuizen. Hij had het over de wortels van bomen die groeien, waar toch iets moois uit groeit. “Uit ellende komen ook mooie dingen”, gaf hij aan. “Het is mooi om dit zo met elkaar te delen. Het is heel bijzonder en mooi dat om de mensen die hun leven hebben gelaten zo te herdenken sprak Dresmé nog.

'Verder kunnen met hun bestaan. Dat is wat wij hen toewensen'

Verder kaartte de pastoor van de St. Vituskerk aan de Emmastraat de situatie van de nabestaanden. “De nabestaanden willen voortbestaan, maar ook u en de gemeente Hilversum", zei hij. Hiermee gaf de Hilversummer van het Jaar aan dat de mensen die hun geliefden hebben verloren niet gevraagd hebben om de positie waarin zij sinds 17 juli 2014 verkeren. Zij willen verder met hun bestaan. “Dat is wat wij hen toewensen”, was zijn duidelijke boodschap.

Burgemeester Pieter Broertjes zei tijdens deze intieme en officieuze herdenking dat de plek in het Dudokpark een prachtige plek is. Een jaar nadat de Hilversumse gedenkplek open is gesteld voor publiek ziet hij bijna dagelijks nabestaanden of andere mensen, die van heinde en verre komen, om bij het monument een moment van bezinning, rust en overpeinzing te pakken. “Het is mooi dat zij hier hun gedachten verplaatsen naar datgene wat drie jaar terug gebeurd is", meldde de burgervader.

Verloren geraakt beeld weer terug op het oude nest

Na omzwervingen is werk van Ger van Iersel weer bij Wilde Ganzen

Vijftig jaar na de eerste onthulling volgde dinsdag de tweede. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM De cirkel is rond, al is het in dit geval alles behalve een perfect getrokken rondje. Het beeld dat Ger van Iersel in de jaren 60 maakte voor Wilde Ganzen is terug op het oude nest. Met de onverwachte terugkeer van het metalen sculptuur heeft de in Hilversum gevestigde stichting zichzelf opnieuw een jubileumcadeau gegeven.

"Wij zijn er heel blij mee", zegt Tineke Huizinga, directeur van Wilde Ganzen, terwijl ze naar het net onthulde beeld in het trappenhuis kijkt. Op de overloop van de tweede verdieping hangt het grote werk van Van Iersel aan een maagdelijk witte muur. Het 1,50 meter brede en 1,10 meter hoge beeld is de eyecatcher. Dinsdag aan het begin van de middag waren er louter lachende gezichten in het kantoorpand aan de Heuvellaan. De stichting heeft 'haar' beeld terug en de familie heeft een mooie locatie gevonden voor het werk dat inmiddels al enige tijd lag te verstoffen in een loods.

Vermoedelijk heeft de Rotterdammer het beeld in 1967 geschonken aan Wilde Ganzen. Frederik Haver Droeze, de schoonzoon van Van Iersel, denkt dat de stichting de sculptuur gekregen heeft voor het tienjarig jubileum. Jarenlang heeft het gehangen in het kantoor aan de Bergweg. Daar kwam in 2013 een einde aan toen de IKON introk bij de EO aan de Oude Amersfoortseweg. Het beeld bleef achter in leeg pand, want op de nieuwe locatie was er geen ruimte voor. Niemand voelde de behoefte het werk mee te nemen. De familie heeft de sculptuur uiteindelijk met hulp van de makelaar op kunnen halen, een beetje opgepoetst en vervolgens opgeslagen.

'Wij zien het als een cadeau voor ons zestigjarig bestaan'

Het knaagde dat het beeld in een loods lag te verpieteren. Haver Droeze ging op zoek naar een nieuwe bestemming en kwam via via in contact met kunsthistoricus Norman Vervat. De Hilversummer boorde zijn netwerk aan met de vraag of zij het werk van Van Iersel zouden willen overnemen. Vervat klopte aan bij een aantal kerken en het Muziekcentrum van de Omroep. Daar was geen interesse en toen besloot hij eind maart deze krant te benaderen om te kijken of via dit medium een passende bestemming gevonden kon worden voor het beeld van de Rotterdamse kunstenaar. De oproep in de krant bood inderdaad uitkomst. De moeder van Yvonne Bles, medewerker officemanagement bij Wilde Ganzen, las het verhaal en nam direct contact op met haar dochter. Na het verstuurde appje ging het snel, want voor de stichting was het een no-brainer dat het kunstwerk terugkeerde.

Onder genot van koffie en gebak werd de familie ontvangen. Samen met dochter Ester Haver Droeze-van Iersel onthulde Huizinga het beeld. "Wij zien het als een cadeau voor ons zestigjarig bestaan", aldus de directeur.

Gemengde gevoelens bij aanpak jongerenoverlast

Burgemeester Broertjes ziet verbeterpunten voor volgend jaar. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Met gemengde gevoelens kijkt burgemeester Pieter Broertjes terug op de jeugdoverlast tijdens de afgelopen ramadan. Hij stelt tevreden te zijn over de gezamenlijke aanpak en inzet van de bewoners, de betrokken instanties en organisaties. De grote maar kleeft aan de delicten die tussen 27 mei en 25 juni zijn gepleegd en betreurt hij dat er überhaupt zoveel inzet nodig was. Daarnaast heeft het de gemeente ook duizenden euro’s extra gekost.

De overlast ziet er in cijfers als volgt uit. De politie heeft 34 meldingen binnengekregen. Hierbij ging het om een klein aantal jongeren die volgens Broertjes doelbewust de ramadan ‘gijzelden’ en de nachtelijke uren gebruikten om zinloze vernielingen aan te richten en overlast te veroorzaken. Er zijn in totaal vier auto’s omgegooid, er is sprake van brandstichting van een motorvoertuig en één abri is vernield.

De jongeren die voor deze overlast hebben gezorgd zijn in beeld, meldt de burgemeester. Een deel van de groep bleek uit Utrecht te komen. Drie aanhoudingen zijn verricht en er zijn zeven thuisgesprekken gevoerd. Tevens is een gebiedsverbod opgelegd en een voornemen voor een groepsverbod. Uiteindelijk hebben deze maatregelen geleid tot een omslagpunt en kwam er meer rust in Oost. “Een aantal bewoners is slachtoffer geworden van zinloze vernielingen en aanzienlijke overlast. Dat vind ik onacceptabel, waarbij ik vurig hoop dat het recht zijn beloop krijgt en de daders voelen wat ze hebben aangericht”, schrijft Broertjes aan de gemeenteraad.

'Ik hoop vurig dat de daders voelen wat ze hebben aangericht'

De extra inzet van de jeudgboa's (323 uur in totaal) en jongerenwerkers van Versa Welzijn kosten de gemeenschap bij elkaar 14.100 euro. Daar komt nog 3.600 euro bij voor de gemeente. In samenwerking met stichting FitIn is een 'ramadan nachtelijke zaalcompetitie' op touw gezet. "Dit bleek wel een groot succes", vermeldt de burgemeester in zijn brief aan de politiek.

Broertjes roemt de betrokkenheid van de buurtbewoners, die in een buurtwacht goed samenwerkten met politie en jeugdboa's. Wezenlijke verbeterpunten voor 2018 zijn onder andere beter inzet van jongerencentrum De Mix aan de Jan van der Heijdenstraat, eerder afstemmen met bewoners en ze instrueren als ze toezicht willen houden en beter kijken naar werkzaamheden in de openbare ruimte. Opgebroken straten en stoepen brengen een extra vandalisme-risico met zich mee.

Prachtige spullen die niemand meer koopt

Ons Winkeltje sluit noodgedwongen de deuren

Hilversum is straks een bijzondere winkel armer. Ons Winkeltje aan de Neuweg sluit na de zomer de deuren. "Jammer dat het zo moet aflopen."

Laarder Wim Bosboom stopt met zijn winkel aan de Neuweg. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Zijn gezondheid laat het niet meer toe om zware spullen te tillen. Bovendien lopen de mensen niet meer zo hard om een 'stukje antiek', zoals Wim Bosboom zelf zegt, te kopen. "Mensen die hier voor het eerst komen, vinden het nu zonde dat ik stop. Alsof ik daar iets aan heb."

Hij kan er een boek over schrijven, over de pakweg twintig jaar dat de nu 73-jarige Wim Bosboom uit Laren het gezicht was van het kleine, maar propvolle winkeltje vlak bij de kruising met de Gijsbrecht van Amstelstraat. "Een keer toen de winkel dicht was belde ene Huisman me op. Hij zag in de etalage een lamp staan die hij wilde kopen voor de bruiloft van de dochter. Ik was in de buurt, dus fietste ik naar de winkel. Bleek daar Hennie Huisman te staan. Hij had geen geld op zak, maar zou het bedrag laten overschrijven. Heeft-ie keurig gedaan."

Er verschijnt een lach op het gezicht van Bosboom wanneer hij daaraan terugdenkt. Maar verder is het met name de laatste jaren een triest verhaal. De winkel staat nog bomvol met kristallen lampen, zilver, porselein en grote en kleine meubelen, maar de eigenaar raakt zijn spullen aan de straatstenen niet kwijt. "Als de handel slechter wordt, is het klaar. Bovendien kan ik de trappen nauwelijks nog op. In september stop ik ermee."

De antiekzaak staat nog bomvol. Foto: Bastiaan Miché
Er zijn nog talloze snuisterijen te koop. Foto: Bastiaan Miché

De winkel is zo'n typische uit de hand gelopen hobby: Bosboom verzamelt al spullen vanaf zijn twintigste. Op een gegeven moment was zijn garage zo vol dat hij besloot om op beurzen te staan. Dat liep fantastisch. Bosboom rolde het wereldje in en beleefde mooie jaren. Vanaf de komst van de euro werd het langzaamaan minder en nu raakt hij de spullen voor een klein percentage van de originele waarde kwijt. "Dan wordt er gezegd dat het voor mij toch een hobby is. Dat is zo, maar zo ziet mijn huurbaas het niet."