Gooi en Eembode Hilversum

17 mei 2018

Gooi en Eembode Hilversum 17 mei 2018


SP zegt vertrouwen op in college

HILVERSUM Te vaak heeft het huidige college van burgemeester en wethouders naar de mening van de SP zich niet aan gemaakte afspraken gehouden. Dat is onbehoorlijk bestuur. Daarom heeft de oppositiepartij woensdagavond het vertrouwen in het gemeentebestuur opgezegd.

De maat is vol, zo geeft fractievoorzitter Bianca Verweij aan. Gisteravond diende de SP een motie van wantrouwen in tegen het hele college. De druppel om deze stap, die niet lichtzinnig is genomen, te nemen is het schenden van de afspraken rond de koopzondagen in het centrum. Zondag 6 mei was de laatste koopzondag die Stichting Centrum Hilversum mocht opnemen. Zij mocht alle achttien beschikbare koopzondagen direct in 2018 opnemen in afwachting van een nieuwe winkeltijdenverordening. Hierover neemt de raad op woensdag 6 juni een besluit. Dat het college gedoogt dat de ondernemers in de tussenliggende tijd op zondag open mogen is tegen de afspraken in. "Het gaat ons niet om de koopzondagen zelf, maar wel over het proces."
Volgens Verweij is het veel vaker gebeurd dat het college gemaakte afspraken niet nakomt en deadlines niet haalt. Als voorbeelden noemt zij de marktgelden en de Clemenskerk. De motie is tevens een waarschuwing naar het nieuwe college. "Het gaat om de continuïteit van het stadsbestuur", aldus Verweij.
Tijdens de behandeling van de motie was deze krant al naar de drukker.

Gesprek met de nieuwe coalitie 'gemiste kans'

HILVERSUM De verschillende buurtverenigingen uit Hilversum-Oost waren maandagavond niet van de partij tijdens het zogenaamde 'stadsgesprek' waarin Hilversummers de vier onderhandelende partijen voor een nieuwe coalitie van adviezen konden voorzien. "Ik dacht er wel aan om te komen, maar als ik dat had gedaan, was ik niet zo vriendelijk geweest", vertelt Patrick Weening van buurtvereniging OSP.

De buurtverenigingen en de politieke partijen die nu niet aan de onderhandeltafel zitten, hadden de vier partijen Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks opgeroepen om tijdens die onderhandelingen met de inwoners in gesprek te gaan. Het stadsgesprek van maandagavond in Heelo - waar tien inwoners hun visie/idee/voorstel presenteerden - was hiervan het resultaat. En dat leidde tot ophef. Immers, aldus Weening, er was nu geen sprake van een gesprek of dialoog. "Nee, mensen mogen vijf minuten praten en moeten daarna hun mond houden. Bovendien, de mensen waarmee we wilden praten, waren er niet."

Namelijk, niet de onderhandelaars zelf - zoals Karin Walters van Hart voor Hilversum, Wimar Jaeger van D66 of Floris Voorink van de VVD - waren bij het stadsgesprek, maar de minder bekende politici. De grote namen hadden vanwege die onderhandelingen geen tijd. Weening spreekt daarom van een schijnvertoning. "Ze hebben tijdens de campagnes allemaal hun mond vol van burgerparticipatie, maar nu zijn diezelfde sprekers stil. Dit was een gemiste kans."

Fractievoorzitter Bianca Verweij van de SP was wel van de partij, net als Femke van Drooge van de PvdA. Maar, zegt Verweij, "dit was een karige variant van wat we wellicht voor ogen hadden. Maar het is iets. Grote vraag is nu natuurlijk hoe de onderhandelaars laten weten wat er met de input van vanavond is gebeurd."

3

Concentratie: eindexamens voortgezet onderwijs begonnen

Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Concentratie in de aula van het Comenius College dinsdagmiddag tijdens het eindexamen Engels voor havo-scholieren. Ook in de Hilversumse scholen zijn deze week de eindexamens van start gegaan. Vooraf kwam er wel een stevige waarschuwing: dit jaar zijn er strenge controles op mobiele telefoons en andere devices, zoals de smartwatch.

Eigen schuld...

Foto: Bastiaan Miché

Parkeeroverlast komt door bewoners. Hun gedrag moet anders, aldus bewonersvereniging Geuzenbuurt.

11

Lintje voor 20 jaar crisisopvang

Den Bouwmeester en Boeschoten. Foto: Gemeente Wijdemeren

KORTENHOEF Jarenlang hebben zij via het Leger des Heils crisisopvang geboden aan 41 kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Mede daarom kregen Ankie Boeschoten en Albert den Bouwmeester uit Kortenhoef een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Freek Ossel. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Twintig jaar lang stonden zij dag en nacht klaar voor kwetsbare kinderen met weinig toekomstperspectief. Vaak hadden deze kinderen ernstige lichamelijke en/of psychische problemen. Elk kind werd binnen de mogelijkheden liefdevol opgenomen in het gezin. Zij werden gewaardeerd om hun unieke verhaal en bijzondere eigenschappen. Omdat crisisopvang op elk moment van de dag of nacht kan zijn, stond het gezin steeds weer even op zijn kop bij de komst van een nieuw pleegkind. Toch was er aan rust en liefde nooit een tekort.

Daarnaast hebben Den Bouwmeester en Boeschoten langdurig twee zusjes opgevangen. Het eerste meisje was al onderdeel van het pleeggezin. Toen bleek dat het tweede meisje ook pleegzorg nodig had, heeft Boeschoten ervoor gezorgd dat zij ook bij hen in het gezin kon worden opgenomen.
Ook bieden zij nog pleegzorg aan een pleegzoon. Wat begon als een tijdelijke vakantieopvang eindigde in een langdurige plaatsing. De zorg voor de vele pleegkinderen deden zij naast de opvoeding van hun twee biologische kinderen.
"Door de opvang hebben veel van deze kinderen een goede start in het leven gekregen", aldus burgemeester Ossel. "De heer Den Bouwmeester en mevrouw Boeschoten hebben een niet in woorden uit te drukken betekenis gespeeld in het leven van veel kinderen. Ik heb veel bewondering voor hun ruimhartige, onbaatzuchtige en tomeloze inzet."

Filmtheater Hilversum in het nieuw gestoken

HILVERSUM Het is tijd om enkele onderdelen van Filmtheater Hilversum in het nieuw te steken. Daar is de culturele organisatie druk mee bezig. Donderdag 28 juni gaat het filmtheater een week dicht, zodat de stoelen en het tapijt van de drie zalen kunnen worden vervangen.

Op donderdag 5 juli gaat het filmtheater weer 'voorzichtig' open. In het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 juli is er een feestelijk programma om de komst van de nieuwe stoelen te vieren. Dat is een investering van 60.000 euro.

Het filmtheater hoopt dat het publiek wil helpen met de 247 stoelen in rood, blauw en groen. Deze zijn al besteld, maar de culturele instelling is een donatiecampagne begonnen voor de nieuwe bioscoopstoelen. Daarvoor zijn diverse donatiepakketten opgesteld.
Voor het filmtheater is 2018 een jubileumjaar. Zij mag veertig kaarsjes uitblazen. Inmiddels is het Herenplein ook alweer tien jaar de thuishaven.

Weerbericht

Aanhoudend droog, geleidelijk meer zon en warmer

De stroming blijft geblokkeerd, waardoor de neerslagkansen klein blijven. Een Atlantisch hogedrukgebied trekt naar de Britse Eilanden. Door die positie is de stroming noordelijk en voert tijdelijk koele lucht aan. In het weekeinde breidt het hogedrukgebied zich uit richting Scandinavië. De wind draait dan naar noordoost tot oost. Het wordt dan opnieuw warmer.

Vrijdag + het pinksterweekeinde

Vrijdag zijn er wolkenvelden. Het blijft wel droog. Af en toe kan de zon schijnen. Er waait een matige wind tussen noordwest en noord. Met 14 à 15 graden is het vrij koel. Zaterdag klaart het geleidelijk op. Het wordt 18 à 19 graden. Tijdens de pinksterdagen ruimt de wind naar noordoost tot oost. Er komt meer zonneschijn en het droge weer houdt aan. Het kwik stijgt eerste pinksterdag naar 21 graden. Op tweede pinksterdag naar 23 of 24 graden.

Trend na het pinksterweekeinde

Blokkerende hogedrukgebieden blijven het weer bepalen. De zon blijft daardoor goede zaken doen. Dinsdag kan een lokale bui vallen. De rest van de week is de kans op voortzetting van het droge weer groot. De maximumtemperatuur ligt in het algemeen tussen 20 en 25 graden.


Weetje

In de meteorologie wordt van een blokkade gesproken als een standvastig hogedrukgebied boven West- of Noord-Europa de (normale) westelijke stroming blokkeert. Depressies met regen en wisselvalligheid kunnen ons dan niet bereiken en buigen dan meestal af naar Zuid-Europa. Een blokkade in het luchtdrukpatroon kan in voorjaar en zomer tot droogte leiden.

Inwoners Loosdrecht winnen samen 100.000 euro

De winnaars. Foto: Roy Beusker

LOOSDRECHT Twaalf bewoners van de Jonkheer van Sypesteynlaan in Loosdrecht zijn deze week verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Op hun postcode 1231 XL is de Buurt-Ton van 100.000 euro gevallen in de apriltrekking van de Postcode Loterij.

De winnaars verdelen deze prijs met elkaar. Een van de gelukkigen kreeg 18.750 euro, twee mensen ontvingen ieder 12.500 euro en negen winnaars werden verrast met ieder 6.250 euro. De bedragen lopen uiteen omdat de verdeling van het geldbedrag afhangt van het aantal meespelende loten.
De uitzending van de uitreiking in de Jonkheer van Sypesteynlaan is op vrijdag 8 juni om 21.30 uur te zien op NPO 1.

Van snoezelruimte en knarrenhof tot aan een 'kwaliteitsslag Liebergerweg'

Tien inwoners presenteren twaalf ideeën tijdens stadsgesprek

De kopstukken van de vier onderhandelende partijen en buurtverenigingen waren dus niet aanwezig bij het stadsgesprek in Heelo. Desondanks werden er best aardige en originele ideeën gedeeld.

Irma Thierig sprak namens de ondernemers van de Gijsbrecht en pleitte voor een autoluwe straat. Foto: Bastiaan Miché

Vervolg voorpagina

Het zaaltje binnen Heelo is goed gevuld als tien Hilversummers maandagavond bij elkaar twaalf plannen of ideeën presenteren aan de vier onderhandelende fracties. Veel presentaties - bijvoorbeeld als het gaat over duurzaamheid - staan al wel op de politieke agenda, echter - zo constateert fractievoorzitter Femke van Drooge van de PvdA terecht - men vindt kennelijk dat de politiek nog te weinig aan deze problemen doet.
De eerste presentatie gaat over de realisatie van een zogenaamde 'snoezelruimte' in het Arie Loomanhuis in Hilversum-Oost. Een prima initiatief, vinden de aanwezige politici, al is het maar de vraag in hoeverre de politiek daar een rol in kan spelen. Het is ook typisch een plan dat de buurt zelf kan oppakken. Het voorstel voor een 'knarrenhof' - wonen in een hof rondom een gezamenlijke binnentuin - is wel iets waar de politiek samen met woningcorporaties naar kan kijken. Ieder hof heeft een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten, is het plan. Doel is om zowel (sociale) huur en koopwoningen te bouwen.
Na het pleidooi voor een verbod op hout stoken, spreekt Irma Thierig namens de ondernemers van de Gijsbrecht van Amstelstraat. Zij roept de politiek op om door te gaan met de ontwikkeling van de winkelstraat, die in haar ogen autoluw moet worden. Een lastige opgave, vinden ook de aanwezige politici. Gevolg van die maatregel betekent immers dat omringende straten meer autoverkeer te verwerken krijgen.
De meest schokkende presentatie komt van Martin Triebels namens de Bewonersgroep Liebergerweg. Hij maakt zich zorgen over wat er na het aanstaande vertrek van Hunkemöller terugkomt in de wijk en toont met beelden het grote tekort aan openbaar groen met speel- en ontmoetingsplekken. "Er is een sterke behoefte om de bedrijvensfeer en de woonsfeer wat meer uit elkaar te halen en de Liebergerweg meer een woonstraat te laten zijn", zegt hij. Een bedrijvenontsluiting langs het spoor, een verlengde Mussenstraat, is in zijn ogen dé oplossing. Die kans - die er eerder niet was - is er met de komst van de HOV nu wel, zegt Triebels. "Voor de Liebergerweg een enorme kwaliteitsslag en een basis voor een verdere verbetering van de woonomgeving."
Ed van Mensch spreekt vervolgens over de 'schat van Hilversum' (3750 objecten). Hij roept daarbij de politiek op deze schatten niet uit het oog te verliezen en deze meer zichtbaar te maken voor de inwoners. De presentatie daarna gaat over de aanpak van wateroverlast. Een punt dat GroenLinks in de formatiebesprekingen al op de agenda zal hebben staan. Chiel van Eendenburg houdt drie presentaties: over het realiseren van een rotonde bij de Hocras aan de Franse Kampweg, gasvrije wijken en zonnepanelen. Namens HilverZon zegt hij dat deze stichting grote problemen heeft om zonnepanelen op gebouwen te realiseren. Hilversum staat staat namelijk vol met monumenten waar niet aan gesleuteld mag worden.
Gregory Duncker neemt het nog op voor mensen met een beperking en Jacqueline van Oostveen van de Lelie doet tot slot een laatste oproep: "Laten we een Hilversum gaan bouwen waar we gelukkiger van worden."
De wél aanwezige politici van de vier partijen tonen zich na afloop enthousiast en benadrukken dat alle input al is doorgestuurd naar de afwezige onderhandelaars. Maar of de avond wat oplevert, blijft de vraag. Voorlopig moeten de sprekers het doen met een opmerking van een D66-commissielid: "Het was echt superleuk."

Zonnebloemen ook de komende jaren symbool MH17-herdenking

Zonnebloemen voor het station. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM De zonnebloem is al sinds 2015 het symbool van de MH17-herdenking in Hilversum en dat blijft zeker het geval tot en met 2022. Dat maakte de gemeente afgelopen week bekend.

Grote schalen met zonnebloemen zijn op 17 juli te zien op verschillende locaties in Hilversum, waaronder het raadhuis, een aantal rotondes en voor de Sint Vituskerk. Tijdens de komende vijf herdenkingen krijgen de zonnebloemen een plek in de gemeente. In 2022 is het aan het gemeentebestuur om het besluit opnieuw te nemen. De kosten bedragen de komende jaren 12.000 euro per jaar.

De zonnebloemen zijn uitgegroeid tot het symbool van herdenking van de Hilversumse slachtoffers van de MH17-ramp. Ze vormen een verwijzing naar het veld in Oekraïne waar het vliegtuig is neergestort. "Gelet op de hoeveelheid reacties van bewoners en anderen wordt deze geste bijzonder gewaardeerd", aldus het college van burgemeester en wethouders.
Ook het monument, dat in 2016 ter nagedachtenis aan de slachtoffers werd onthuld, bestaat uit vijftien zonnebloemen. Een zonnebloem voor ieder slachtoffer. "De vliegramp met de MH17 heeft een diepe wond achtergelaten in onze stad", meldt burgemeester Pieter Broertjes. Vijftien inwoners kwamen om het leven op 17 juli 2014. "De tijd verstrijkt, maar de slachtoffers worden nog dagelijks gemist. Daarom vinden we het belangrijk hen op Hilversumse wijze te blijven herdenken."

Karin Beun

(55), woont sinds 2015 in Hilversum en werkt vier dagen per week op een advocatenkantoor in Amsterdam.

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Vier dagen in de week werk ik als juridisch secretaresse op een advocatenkantoor in Amsterdam. Op vrijdag doe ik onder meer vrijwilligerswerk."

Nog tijd voor hobby's?
"Ik houd van lezen - hoewel ik weinig toekom aan het lezen van een boek - naar de sauna gaan en op een terras genieten. Verder wandel ik graag. Vanaf ons huis lopen we zo landgoed Zonnestraal op of maken een rondje over de hei. Maar ook het Voetstappenpad en de Paleizenwandeltocht op 2 juni vind ik erg leuk."

Wat vind je van Hilversum?
"Ik ben naar Hilversum gekomen voor de liefde en het bevalt me heel goed! Ik ben gaan houden van de natuur, de mensen die ik hier heb leren kennen en de architectuur van Dudok. Wat mij betreft word ik hier oud."

Naar welk café ga je graag?
"Naar Luno."

Als je burgemeester was, dan...
"zou ik graag net zo betrokken willen zijn als Pieter Broertjes. Ik kijk met bewondering naar hetgeen hij allemaal voor Hilversum doet."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'Kruip nooit achter een geranium' van Barbara van Beukering."

Wat weten mensen niet van jou?
"Dat ik vrijwilligerswerk doe voor de Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren."

Kroketje of kaviaar?
"Een kroket."

Met wie wil je een goed gesprek?
"Met koningin Máxima."

Wat ontbreekt er in Hilversum?
"Een mooi stationsplein."

Heimelijk genoegen?
"Toch dat wijntje elke dag."

Mooiste plek in Hilversum?
"Thuis."

Hilversums kopstuk van No Surrender gearresteerd

HILVERSUM Een 46-jarige Hilversummer is een van de vijf kopstukken van motorclub No Surrender die dinsdagmorgen is gearresteerd op verdenking van drugssmokkel naar Engeland en het lid zijn van een criminele organisatie. Bij een grote politieactie is de man opgepakt in zijn woning.

Onder leiding van de rechter-commissaris zijn zeven woningen doorzocht, waaronder die in Hilversum en een aantal huizen in Almere. Naast de 46-jarige man heeft de politie dinsdag vier Almeerders van 23, 29, 30 en 42 jaar aangehouden. Volgens de politie worden de vijf verdacht van het smokkelen van een grote partij cocaïne. Vier van hen zouden lid zijn van Chapter Almere van de Outlaw Motorcycle Gang No Surrender.

De bal is aan het rollen gekomen door een vrachtwagenchauffeur. Begin 2018 kreeg hij de opdracht van een Nederlands transportbedrijf om goederen af te leveren op een adres in Engeland. Nadat hij daar verschillende aanwijzingen kreeg, vertrouwde hij de zaak niet. De man liet de vrachtwagen, waar later tientallen kilo's cocaïne in bleken te zitten, in paniek achter en keerde met de veerboot terug naar Nederland.

In Hoek van Holland stonden vier mannen hem op te wachten. Drie van hen bleken lid te zijn van het Chapter Almere van No Surrender, is uit onderzoek gebleken. Het kwartet kwam verhaal halen bij de chauffeur. Hij voelde zich zo bedreigd dat hij er vandoor ging en zich meldde bij de post van de Koninklijke Marechaussee, waar hij zijn verhaal deed.

Directeur voor Hilfertsheem en de Opmaat

HILVERSUM Serge Steenman-Logtenberg is de nieuwe directeur van het Hilfertsheem College en College de Opmaat. De 49-jarige begint 1 augustus aan zijn nieuwe baan.

Daarmee is hij de opvolger van Hanneke Strankinga, die op woensdag 11 juli afscheid neemt van Hilfertsheem, en Ilonka Vos van de Opmaat. Momenteel is Steenman-Logtenberg directeur van de Hartenlustmavo in Bloemendaal. Daarvoor heeft hij verschillende functies bekleed binnen het voortgezet onderwijs.

Sportievelingen lopen vier avonden vierdaagse Loosdrecht

Foto: Bastiaan Miché

LOOSDRECHT Het was nog even de vraag of de avondvierdaagse in Loosdrecht dit jaar door zou gaan. Pas op het allerlaatste moment gaf de gemeente Wijdemeren groen licht. Maar uiteindelijk kunnen zo'n 2000 wandelaars - waarvan de helft uit Hilversum - deze week iedere avond hun route van vijf of tien kilometer lopen. De Hilversumse vierdaagse is van 5 tot en met 8 juni.

Ballonnengedoe Jaeger: 'Waar gaat dit over?'

Jaeger tijdens het openingsmoment. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Zijn er tijdens de officiële opening van de Hilversumse kermis eind april nu wel of geen ballonnen de lucht in gegaan? Wethouder Wimar Jaeger, die de openingshandeling mocht verrichten, zegt van niet. Getuigen beweren echter dat er wel degelijk ballonnen zijn opgelaten en noemen de wethouder daarom een leugenaar.

Het was een prachtige vrijdagmiddag toen Jaeger de opening verrichtte en als eerste de metershoge zweefmolen in mocht. De opening kreeg echter een staartje toen GroenLinks vernam dat er bij de opening ballonnen de lucht in waren gegaan. Dat mag namelijk niet. "De gemeenteraad heeft daartoe expliciet besloten om daarmee zwerfafval tegen te gaan en daarmee ook een negatief effect op dieren die dit zwerfafval binnen krijgen te voorkomen", aldus GroenLinks-raadslid Frank Kool. "Het lijkt erop dat de gemeente de eigen Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) overtreedt."
GroenLinks vroeg daarom eind april het college van burgemeester en wethouders om opheldering. Dinsdag kwam het antwoord. Er zouden geen ballonnen zijn opgelaten. "De ballonnen zaten door middel van een lint vast aan een hogere constructie waardoor de ballonnen na het losknippen niet de lucht in zijn gegaan." (...) "De gemeente heeft haar eigen APV niet overtreden."
Onzin, stellen enkele getuigen. "De ballonnen werden doorgeknipt en bleven aanvankelijk hangen. Daarna heeft een clown ze losgelaten en vloog de tros weg." Een andere getuige bevestigt dat verhaal. "Ik heb die ballonnen 100 procent boven de bioscoop gezien na die opening. Toen dacht ik nog: die gaan ook niet snel."
Gevraagd naar een reactie geeft Jaeger toe het allemaal niet meer zo goed te weten. Hij zag dat de ballonnen aanvankelijk vast bleven zitten en had er vervolgens geen aandacht meer aan besteed. "Ik sta daar als wethouder mijn goede gedrag te doen. Ik doe een openingshandeling en dit is mijn reactie op de vragen. (zucht, red.) Waar gaat dit over?"
In de antwoorden op de GroenLinks-vragen wordt wel aangegeven dat de regels rondom het oplaten van ballonnen inmiddels duidelijk staan aangegeven op verschillende websites.

Ontdekt asbest Oosterengweg naar verwerker

HILVERSUM De afgedekte asbesthoudende grond die onlangs werd aangetroffen bij graafwerkzaamheden op de Oosterengweg, wordt op donderdag en vrijdag afgevoerd naar een erkende asbestverwerker.

Een gecertificeerde aannemer voert de saneringswerkzaamheden uit, meldt de provincie Noord-Holland. De ontgraving zelf wordt aangevuld met schone grond.
De graafwerkzaamheden voor de aanleg van HOV in 't Gooi op de kop van de Oosterengweg (bij aansluiting Liebergerweg) zijn begin april stilgelegd. Reden was de vondst van kleine brokjes asbest in de grond. Extra bodemonderzoek wees uit dat grondsanering nodig was, vooral om werknemers te beschermen tegen eventuele gezondheidsrisico's.

Direct na de vondst heeft projectorganisatie HOV in 't Gooi een saneringsplan op laten stellen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. De omgevingsdienst heeft ingestemd met de voorgestelde aanpak en de vervuilde grond kan nu veilig worden afgevoerd.
Op de Oosterengweg wordt in 2018 op diverse plaatsen gegraven in verband met het verleggen van kabels en leidingen. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden: eind 2019 start de projectorganisatie HOV in 't Gooi met de bouw van een spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg.

Brandweer pompt zinkende woonboot Gooise Vaart leeg

Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Paniek rondom de Gooise Vaart/Beresteinseweg in Hilversum maandagmorgen. Daar maakte een woonboot water en dreigde te zinken. Uiteindelijk wist de brandweer erger te voorkomen. De bewoner zelf was niet thuis, zo rond half negen, toen de buurvrouw de woonboot zagen zinken. Zij belde de bewoner en de brandweer. Op dat moment was de boot al een heel eind in het water gezonken. Met meerdere voertuigen wist de brandweer de boot leeg te pompen. Hoe de boot lek raakte - dat lijkt de voornaamste oorzaak - is nog onduidelijk. Wel kan de boot straks weer bewoond worden.

Haase niet naar 't Melkhuisje

HILVERSUM De tennisliefhebber in Hilversum kan de komende drie dagen niet genieten van Robin Haase. De Nederlander heeft op het laatste moment afgezegd voor Melkhuisje Masters, omdat hij niet op tijd terug was in Nederland.

De 21-jarige Tallon Griekspoor - 225ste op de wereldranglijst - neemt donderdag, vrijdag en zaterdag zijn plaats in op de Hilversumse tennisbaan. Hij komt in actie tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez, de Chileen Nicolas Jarry en de Rus Aleksandr Búblik.
Het driedaagse toernooi geldt als voorbereiding op Roland Garros. De vier deelnemers spelen in een poulesysteem tegen elkaar. De wedstrijden beginnen donderdag en vrijdag om 16.00 uur en zaterdag om 15.00 uur. Voor meer informatie, zie melkhuisjemasters.nl.

Geuzenbuurt bindt strijd aan tegen parkeeroverlast

'Wij als bewoners moeten de hand in eigen boezem steken'

Verbeter de wereld, begin bij jezelf, is een bekende slogan. Qua parkeergedrag is dat wat de Geuzenbuurt ook wil van de bewoners.

In de piekuren heeft de Geuzenbuurt te maken met veel parkeerproblematiek. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Meestal als bewoners parkeeroverlast ervaren, gaat de vinger naar de gemeente. In het raadhuis moeten ze 't maar oplossen. Nee, zegt de bewonersvereniging van de Geuzenbuurt. Volgens hen gaat het om een gedragsprobleem van de bewoners zelf, die weigeren hun auto netjes neer te zetten. "We moeten de hand in eigen boezem steken."

Dat is de vrij ongebruikelijke en tevens impopulaire boodschap van de bewonersvereniging aan hun buurtgenoten en bezoekers van de wijk. Zij heeft een brief opgesteld waarin zij een duidelijk appel doet op de buurtbewoners: let goed op waar je de auto parkeert. Want daar schort het nogal eens aan. Deze mededeling heeft de vereniging afgelopen verspreid via social media.

Qua openbare ruimte piept en kraakt het in de arbeiderswijk over het spoor. Gezinnen hebben twee, soms wel drie auto's en soms ook nog een werkbusje. En dan is het ook nog mens eigen om de vierwieler zo dicht mogelijk bij huis te zetten. Het liefst voor de deur. Scheef- en dubbelparkeerders zijn aan de orde van de dag, net zoals mensen die een 'extra parkeerplaats' realiseren door hun wagen op de hoek van de straat te zetten. Dat zorgt voor onveilige en onleefbare situaties, zo leggen Ed Bakker en Harold van Ineveld van de bewonersvereniging uit.

'Zo'n 90 procent van de overlast komt van de bewoners zelf'

"Het gaat ons echt om het eigen gedrag van de bewoners. Zo'n 90 procent van de parkeeroverlast komt van de bewoners zelf. Het gaat hen om het gemak van de auto voor het huis te hebben staan, terwijl er tien meter verderop plek is. Soms is het een stukje lopen, maar de tijd dat iedereen voor zijn eigen deur kon parkeren ligt al enige jaren achter ons", stellen de twee.

Te snel gaat de vinger naar het raadhuis, menen de vertegenwoordigers van de buurtvereniging. "We roepen veel te snel dat de gemeente het maar moet oplossen, maar voor meer parkeerplaatsen is hier weinig ruimte en dat lost het probleem niet op, want het gedrag blijft hetzelfde. Dat willen wij verbeteren zodat we de issues hier kunnen oplossen", luidt hun uitleg.

'Je moet er energie in steken, maar dan werkt het ook gewoon'

Bewoners aanspreken op hun parkeergedrag is dan vervolgens de taak. En als dat nodig is meerdere keren. Dat gebeurt vanuit de optiek van een leefbare en veilige buurt. Na een waslijst aan smoezen zien de meesten wel in dat ze de auto inderdaad op een plek neerzetten waar het niet kan en dat het voor onveilige situaties zorgt, zo is de ervaring.

Van Ineveld vertelt dat een select groepje uit de Geuzenbuurt hier al mee is gestart. Als voorbeeld geeft hij de situatie bij basisschool De Wilge aan de Cornelis Drebbelstraat. In samenwerking met de school is daar gehamerd op het foutieve parkeergedrag en wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. De aanpak van de lange adem en het verkondigen van dezelfde boodschap werkt. "Je moet er energie in steken, maar dan werkt het ook gewoon."

Helemaal zonder de gemeente is de overlast niet uit te bannen. Zij gaat dit jaar in overleg met de buurt om de parkeerproblematiek in de Geuzenbuurt in kaart te brengen. Er komt een grootschalig onderzoek. Daarnaast geeft de bewonersvereniging aan dat regelmatig handhaven essentieel is en daar schort het nogal eens aan in de Hilversumse wijken. Het idee uit de Geuzenbuurt is dat Hilversum een 'rapidresponseteam' opricht, waardoor de boa's na een telefonische tip snel ter plekke kunnen zijn. Om direct bekeuringen uit te schrijven gaat de bewonersvereniging te ver. Hun voorstel luidt om tot 2019 waarschuwingen te geven, zodat het gezegde opgaat: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Noorderwegburen blij met beplanting dat licht van Ziggoscherm weert

Burgemeester neemt klacht van bewoners serieus

Het lichtscherm van Ziggo hangt er nog steeds, maar Noorderwegburen hebben er minder last van. Komt door de net geplante bomen die de stralen tegenhouden.

Er zijn tientallen bomen geplant tussen het scherm van Ziggo en de bewoners aan de Noorderweg. Foto: Alice Karhof

Hilversum Van de een op de andere dag schijnt er een fel, voornamelijk oranje licht in de huiskamers van de bewoners van de Noorderweg. Als ze poolshoogte nemen, zien ze dat Ziggo twee grote lichtschermen heeft opgehangen. De beelden wisselen snel, twaalf per keer minuut. Alice Karhof vraagt zich af of ze de enige is die er last van heeft. Als uit navraag blijkt dat de buren er ook van balen, onderneemt ze actie.

"En kijk eens?" Trots wijst Karhof op de Portugese laurieren en andere bomen die vorige week door de gemeente zijn geplant. Aan hen de taak het felle licht dat afkomstig is van de megaschermen van Ziggo tegen te houden. Vorig jaar werden de schermen met een totaaloppervlak van bijna honderd vierkante meter op het pand bevestigd.

Tureluurs

Sindsdien zat een aantal bewoners avond aan avond in het volle licht. "Mijn buurvrouw van in de tachtig werd er tureluurs van. Waar ze ook ging zitten, ze had er last van." Als ze een interview met de burgemeester in deze krant leest waarin hij Hilversummers die ergens mee zitten oproept zich te melden, mailt ze hem. "De gesprekken die we eerder hadden met Ziggo en wethouder Voorink waren niet bevredigend. De lichtintensiteit werd gemeten, maar omdat daar nog geen wetgeving voor is, werd er niets mee gedaan. Het enige gebaar dat Ziggo wilde maken was de frequentie van het wisselen van de beelden aanpassen. Inmiddels hebben ze meer zwart in de beelden gestopt waardoor het minder fel is. Maar nog steeds waren we niet tevreden en ik besloot Pieter Broertjes op de hoogte te stellen."

Bezoek burgemeester

De burgemeester antwoordde snel en januari vorig jaar stond hij samen met wethouder Wimar Jaeger bij Karhof in de woonkamer en keek uit het raam. "Hij zei dat hij zich kon voorstellen dat we hiervan niet blij werden. De vergunning van Ziggo was al in kannen en kruiken en er was geen sprake van dat de schermen zouden verdwijnen. Geopperd werd om middels bomen het licht tegen te houden." De Noorderwegburen werden er volgens Karhof bij betrokken en vervolgens goed op de hoogte gehouden. De zichtlijnen werden op een kaart uitgetekend zodat de positie van het groen kon worden bepaald. Over de bomen die zijn geselecteerd om in het plantsoen te staan, is goed nagedacht. Ze houden het hele jaar hun blad en naalden. Ze complimenteert de werkwijze van het team Beheer en Onderhoud. Onder leiding van Roel van Reenen zijn de bomen vakkundig geplant en worden nu dagelijks verzorgd. Hoewel het licht van de schermen nog steeds zichtbaar is, is het een stuk minder. "Bovendien moeten de bomen nog groeien. Mijn buurvrouw grapte dat zij het niet meer ging meemaken dat ze hoog genoeg zijn om het licht uit haar woonkamer te weren. Zonder gekheid: wij zijn er ontzettend blij mee en voelen ons gehoord." Ook Pieter Broertjes is tevreden. "Het is mooi dat we inwoners blij kunnen maken. Dat geeft de burge(r)meester) moed", antwoordt hij op een bedankmail van Karhof.

'Nu we hier zijn kunnen we deze plek met eigen ogen bekijken'

Toch nog familie gevonden van slachtoffers Rudelsheimstichting

Veel moeite is gedaan om familieleden te vinden van de slachtoffers van de Rudels-heimstichting. Die zoektocht leek vruchteloos, totdat twee zussen uit Canada in beeld kwamen.

Bij het 'Rudelsheimmonument' zeggen de zussen - in het midden - met de anderen het kaddisj-gebed op. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Hun ogen zijn verscholen achter de glazen van hun zonnebrillen. Toch is duidelijk te zien dat Anne Goulet en Miriam Rosenbloom geëmotioneerd zijn. Dat zij 76 jaar later op de plek staan waar hun grootvader en -moeder en twee ooms zijn weggehaald door de Duitse bezetter en waar sinds twee weken een herdenkingsmonument staat, grijpt hun zichtbaar aan.

"Nu hoeven we ons de plek niet meer in te beelden. Nu zijn we hier en kunnen we het met eigen ogen bekijken", aldus de twee vrouwen, die ruim zestig jaar geleden met hun ouders naar Canada zijn geëmigreerd. "Het is zo mooi dat mensen zoveel jaar na dato zo veel moeite hebben gedaan om hier een monument neer te zetten. Dat is zo betekenisvol", zeggen de zussen, die even daarvoor bij het monument het kaddisj-gebed hebben opgezegd.

Bij aankomst bij het onlangs geplaatste beeld van Marloes Eerden in het plantsoen aan de Rossinilaan-Verdilaan is duidelijk dat de zussen ontroerd zijn. De angst voor het niet weten wat er komen gaat die de broer en zus met teddybeer en een koffer ernaast uitstralen nadat ze uit het onderkomen van de Rudelsheimstichting gehaald zijn, halen ze er meteen uit. Vanuit het plantsoen kijken ze naar het appartementencomplex. Daar stond vroeger aan de Verdilaan 10 - tegenwoordig Rossinilaan 20-58 - het pand van de stichting die in 1925 openging en waar Joodse verstandelijk gehandicapten werden opgevangen, tot 16 april 1942 toen de Duitsers het pand confisqueerden en het hoofdkwartier van de Wehrmacht werd. Daar ligt een stuk van hun familiegeschiedenis. Een tot dan toe ontbrekend deel van de historische puzzel.
"We weten best veel, maar van het tehuis hebben we nooit geweten." Dat komt ook omdat hun ouders Menno Denneboom en Meta Vomberg niet of nauwelijks over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog spraken. Het devies was verdergaan met leven. Op die bewuste 16 april 1942 wisten de twee de dans te ontspringen. Over hoe dat is gebeurd, bestaan verschillende lezingen. Volgens één verhaal was het stel die dag vrij en ontdekte bij terugkomst dat iedereen weg was, inclusief directeur Izak Denneboom, zijn vrouw Johanna Spier en hun twee andere zoons Isidoor en Ezra. Een andere lezing is dat de moeder van Menno heeft verklaard dat zij geen idee had wie de jongen was, waardoor de jonge Denneboom heeft weten te ontkomen.

'We weten best veel, maar van dit tehuis wisten we niet af'

Wat de 68-jarige Goulet en de twee jaar jongere Rosenbloom wel weten is dat hun vader jaren ondergedoken heeft gezeten in Amsterdam. Hun moeder, een verpleegster, verbleef in die periode op een boerderij, vermoedelijk in of rond Zutphen. Na de oorlog hebben hun paden zich weer gekruist. Het verhaal gaat dat Denneboom zijn arm had gebroken en in het ziekenhuis lag. Daar kreeg de verpleegster lucht van en zo zouden zij zijn herenigd. Twee jaar na de oorlog trouwden zij. In het zwart. Vanwege wat zich in de Tweede Wereldoorlog allemaal had voltrokken. In 1953 vertrokken zij met hun dochters naar Canada.
Dat er toch nog familie is achterhaald, verbaast de Hilversummers Gerard Klein en zijn vrouw Ida Tielen. De Joodse Gemeente Hilversum heeft pogingen ondernomen om in contact te komen met nakomelingen van de slachtoffers toen zij bezig waren met het monument voor de Rudelsheimstichting. Een oproep in het Nieuw Israëlitisch Weekblad leverde geen enkele reactie op. "Dat is toch een veelgelezen krant onder Joodse mensen", meldt Klein.

Begin mei kwam daar verandering in. Etienne Denneboom belde de 82-jarige Hilversummer op om hem te feliciteren met zijn verjaardag. Tijdens het gesprek, waarin Klein sprak over de onthulling van het beeld op woensdag 2 mei, viel bij hem het kwartje. En het toeval wilde dat beide dames met hun echtgenoten voor een fietsvakantie in Nederland waren. Voor het eerst in ruim een halve eeuw waren de twee samen in hun geboorteland. Een reis die ze zes maanden terug hadden geboekt. Direct probeerde Denneboom de twee kleindochters van de oud-directeur van de stichting te bereiken om nog bij het officiële moment te zijn. Daarvoor was het te kort dag, maar een week later zijn zij met hun echtgenoten in Hilversum.

Een oproep in het Nieuw Israëlitisch Weekblad leverde niks op

Bij Klein en zijn vrouw Ida Tielen is de ontvangst. Onder het genot van een kop koffie krijgen de zussen het verhaal van de Rudelsheimstichting te horen. In vloeiend Engels vertelt Klein over het ontstaan van het Beth Azarja-tehuis, de bijna 17-jarige geschiedenis in Hilversum en dat alle kinderen en het personeel in april 1942 zijn meegenomen naar Monnikenberg. Later zijn zij naar Westerbork gegaan en uiteindelijk zijn de meesten omgekomen in Sobibor. Van Tielen ontvangen zij het door haar gemaakte boekje over de stichting met daarin de 84 achterhaalde namen van de Joodse mensen die zijn weggehaald. Daarmee is dat zwarte deel van de familiehistorie vastgelegd.

Terug naar het hofje van vroeger met comfort van nu

Stichting zoekt locatie voor woonvorm voor senioren

De Gooise initiatiefgroep van Knarrenhof pitchte maandagavond hun woonconcept. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Het is zaak om voet aan de grond te krijgen bij gemeenten, woningcorporaties en/of projectontwikkelaars. Maandag is tijdens het 'stadsgesprek' in Heelo een eerste poging gedaan om de politiek te enthousiasmeren voor een nieuwe woonvorm voor ouderen, genaamd 'knarrenhof'.

Naast steun van een gemeente en een woningcorporatie is een locatie nodig. In deze regio zijn er meer dan genoeg plekken waar een hofje gerealiseerd kan worden, maar een specifieke locatie wil de Gooise initiatiefgroep niet noemen. Belangrijk is ook de prijs, want het moet wel betaalbaar blijven. Eerst animo zien te winnen, is voorlopig het motto.

Wat houdt een knarrenhof in? De woonvorm is gebaseerd op de vroegere hofjes, maar met het gemak van heden, zoals de uitnodigende tekst luidt. Het idee is dat ouderen wonen in een hofje rondom een gezamenlijke binnentuin. Iedere bewoner heeft privacy met een eigen voordeur, de mogelijkheid om gelijkvloers te wonen met een bovenverdieping en een eigen terras of tuintje. Ieder hofje heeft een gemeenschappelijke ruimte die de bewoners kunnen gebruiken voor gezamenlijke activiteiten. In de hoftuin en de hobbyruimte kunnen de buren elkaar ontmoeten.

Het sociale aspect speelt een grote rol in deze woonvorm

Het sociale aspect speelt een grote rol in deze woonvorm met sociale huur-, huur- en koopwoningen. Mensen die interesse hebben hierin moeten sociaal betrokken zijn en naar een ander omkijken, geeft de Stichting Knarrenhof aan. "Voor veel zestigers is het thuis niet prettig of gezond meer. Daarnaast is er veel eenzaamheid. De vraag die voorligt is hoe je oud wilt worden. Dat kan door met elkaar in een hofje te wonen. Dat idee hebben we maandag in Hilversum gepitcht", aldus Ans Vermeulen van de Gooise initiatiefgroep Knarrenhof.
Een hofje bestaat uit zestien woningen. In Zwolle, waar eerder dit jaar het eerste knarrenhof is opgeleverd, zijn het drie hofjes die aan elkaar geschakeld zijn. Op die manier is er veel mogelijk. Elders in het land komt er meer en meer interesse voor dit woonconcept. In Groningen en Gouda staan de handtekeningen al onder de contracten. In Zeewolde, Oldenzaal, Harderberg, Alkmaar en Almelo bijvoorbeeld heeft de Stichting Knarrenhof al informatiebijeenkomsten kunnen houden.

De behoefte om te bouwen, zeker ook voor doelgroepen, groeit. Politieke partijen, woningcorporaties en ontwikkelaars zien dat belang ook in, zo gaven zij twee weken geleden nog aan bij een gesprek dat zij hadden in de Melkfabriek. Overigens wordt er op de website van Centrum Hilversum al gesproken over een hofje voor de 'oudere jongeren' met als titel Hof van Hilversum. Daar weet Knarrenhof niets van.

Loosdrechtse Plasssen zijn een dag een stukje Friesland

Het evenement moet uitgroeien tot een traditie. Foto: Skûtsjesilen Loosdrecht

LOOSDRECHT Hij is er al een aantal jaren mee bezig, maar telkens lukte het Steven Voorn niet om een geschikte locatie te vinden. Nu is dat wel gelukt. En daarmee is zijn de Loosdrechtse Plassen op woensdag 6 juni het decor van de Skûtsjesilen Loosdrecht Cup 2018.

'Enthosuaisme, maar ook afwachtende houding qua sponsoring'

Die veranderen de wateren in een stukje Friesland. Locatie is het Finley Het Witte Huis aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. "Dit wordt hét grootste Loosdrechtse zeil- en netwerkevenement met Friese platbodems, waar teambuilding, ontspanning en wedstrijdspanning samenkomen", aldus Voorn. Het Skûtsjesilen Loosdrecht bestaat uit diverse netwerkactiviteiten, waaronder de Loosdrechtse borrel met livemuziek. Ook is er 's avonds rond 22.15 uur vuurwerk.

Voorn is een Loosdrechtse jongen met Fries bloed. Zijn opa en oma komen uit het noorden en als kind bezocht hij al de verschillende wedstrijden in de provincie van zijn grootouders. Toen hij enkele jaren terug de skûtsjes aantrof in Rotterdam, bedacht hij om het spektakel naar Loosdrecht te halen. Dat bleek echter geen eenvoudige opdracht. Met name het vinden van een geschikte plek was het probleem. "Je moet een goede zichtlocatie hebben. Die zijn er weinig in Loosdrecht. Verder bleek ik nog allerlei vergunningen nodig te hebben. Dat wist ik toen nog niet, nu inmiddels wel."
Doordat Voorn het evenement, dat normaliter drie dagen duurt, terugbracht naar één dag kwam er schot in de zaak. Op die manier is er ook financieel meer mogelijk. "Zo kunnen we er een groei-evenement van maken. Je merkt nu al wel het enthousiasme, maar er is in deze regio nu eenmaal ook die afwachtende houding qua sponsoring."

Volgens Voorn heeft Loosdrecht een evenement als dit hard nodig. "Loosdrecht is niet meer als vroeger. Langs het water is nog maar weinig te zien", zegt hij. De Skûtsjesilen Loosdrecht Cup 2018 moet het begin zijn van een nieuwe Loosdrechtse traditie. "Een magisch watersportevenement dat oude en nieuwe tijden herenigt dankzij deze tijdloze watersport."
Op de dag zelf zijn er twee wedstrijden (omstreeks 14.00 uur en 18.00 uur) van ongeveer anderhalf uur te zien. In totaal komen er acht skûtsjes uit de zogenaamde IFKS-klasse (de meer commerciële tak).
Enige vraag die overblijft is wat voor weer het wordt. En dat is natuurlijk het enige dat de organisatie niet in de hand heeft. Voorn: "Laten we hopen op mooi weer en wind."

'Voor mij is het belangrijk om te vertellen waarom ik hier ben'

Statushouders geven in 'My Story' boodschap mee in hun smartphonefilms

Met een film die is gemaakt met hun mobiel vertellen acht statushouders hun verhaal. Maar 'My Story' is meer dan het maken van een film.

Maandag was de aftrap van het project 'My Story' op het Media Park. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Acht statushouders vertellen hun verhaal met een korte film die zij met hun mobiele telefoon maken. Het sociaal-maatschappelijke project 'My Story' is bedoeld om jonge talent zich verder te laten ontwikkelen en te introduceren bij bedrijven op het Mediapark, waar zij wellicht een stageplek kunnen verdienen. Omdat het mes aan meerdere kanten snijdt, kunnen de initiatiefnemers onder meer rekenen op steun van de gemeente Hilversum.

Vorig jaar stonden de Mobile Movies Days, een initiatief van regisseur en producer Ruud van Gessel, voor het eerst op het programma van de Dutch Media Week. Museum Hilversum is de plek waar de met smartphones gemaakte films te zien zijn. Tijdens de komende editie keert dit onderdeel terug, met 'My Story' als bijzonder hoofdstuk. In samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland heeft Van Gessel acht statushouders, afkomstig uit het Midden-Oosten en Afrika, gescout die hun verhaal met boodschap gaan verfilmen met hun mobiel. "Ieder verhaal heeft zijn eigen boodschap en iedereen bepaalt zelf hoe hij zijn verhaal wil vertellen", legt hij uit.

"Voor mij is het belangrijk te laten zien waarom ik hier ben", zegt Majd Sardene uit Syrië. "Ik ben hier niet om te profiteren van het systeem. Ik ben gevlucht uit mijn land zodat ik veilig ben." Zijn landgenoot Nabil Alaydi heeft een andere boodschap. De natuurkundeleraar wil Nederland met zijn film laten weten wat de staat van het onderwijs is in zijn land. Door de situatie in het land krijgen de kinderen geen of nauwelijks onderwijs, maar een educatie hebben zij wel nodig. Daar is hulp bij nodig, is zijn oproep.

'Jouw mobiel vertelt met foto's en video's jouw geschiedenis'

"Het gaat om hun verhaal, hun geschiedenis", aldus Herman Dummer, directeur Dutch Media Week. "Jouw mobiel vertelt jouw geschiedenis. Kijk maar naar jouw foto's en video's." Dit is materiaal dat onder andere gebruikt gaat worden in de korte films. Op technisch vlak kunnen de acht statushouders rekenen op de hulp en steun van Van Gessel en zijn team. Tijdens diverse workshops, bijvoorbeeld bij Beeld en Geluid en de NTR, leren zij de kneepjes van het vak.

Naast het uitdragen van hun boodschap zien de statushouders 'My Story' als een mooie kans zich te ontwikkelen in de film- en media-industrie. "Ik heb altijd al acteur, regisseur of filmmaker willen worden. Dat ik nu die kans krijg, maakt mij gelukkig", aldus Sardene. "Talentontwikkeling is een belangrijk aandachtsgebied voor Hilversum Mediastad en biedt de jonge filmmakers daarom de kans om zich te presenteren aan het publiek en het bedrijfsleven in Hilversum", vindt Van Gessel.

Het eindresultaat is te zien tijdens de Dutch Media Week

Voor de deelnemers kan het project een opstap zijn naar een stage of wellicht een baan. Tijdens het maken van de film zijn zij veelvuldig te vinden op het Media Park. Naast Net in Nederland van de NTR en Beeld en Geluid werken ook United Broadcasting, de VPRO en Video Nieuwsbrief mee. Voor deze en andere bedrijven kan het interessant zijn om met deze jonge filmmakers, die een andere culturele achtergrond hebben, uiteindelijk in zee te gaan. Volgens de initiatiefnemers past dit goed binnen de inclusieve samenleving. Dat is een van de redenen waarom de gemeente en Stadsfonds Hilversum 'My Story' (financieel) ondersteunen.

Op het eindresultaat is het nog even wachten. Over twee weken beginnen de acht filmmakers met de eerste workshop. Tijdens de Dutch Media Week van zaterdag 1 tot en met maandag 10 september zijn de films van maximaal vijf tot tien minuten te zien. De organisatie zorgt dat er een officiële première komt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een aantal creaties later te zien is op NPO2.

Eerbetoon aan overleden motorrijder

Hilversummer na zeven weken in coma te hebben gelegen alsnog overleden

De stoet vrijdagmiddag over het Melkpad. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Hij was vader van een zoon van vier en bovendien een 'hele leuke gozer'. Afgelopen week werd bekend dat de motorrijder, die medio maart ernstig gewond raakte aan de Karel Doormanlaan in Hilversum, alsnog is overleden. Hij lag zeven weken in coma.

Vrijdagmorgen was het afscheid van Renier Vlug op Den en Rust. Een groep motoren, bijeengekomen na een oproep op Facebook, begeleidde hem naar zijn laatste rustplaats.
Het incident vond plaats op zaterdag 17 maart. De motorrijder zou even een proefritje hebben gemaakt en had geen helm op. Het ging mis toen het gas van zijn motor bleef hangen en de tweewieler tegen een van de garages onder de flat klapte. Hulpdiensten rukten massaal uit. Een medisch team kwam ter plaatse met een traumahelikopter. Die landde in de middenberm van de Diependaalselaan. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij nadat hij zeven weken in coma lag.
Op onder andere de website van deze krant en Facebook wordt geschokt gereageerd op het nieuws. Zo schrijft Inge Gijzel: "Heel tragisch. Ontzettend veel sterkte voor de nabestaanden!" En Ryanne Vlug: "Dank voor alle motorrijders, het was ontzettend mooi! Rust zacht, neef."

Het grootste toernooi voor voetballende 35+-vrouwen

De vrouwen speelden vele wedstrijden. Foto: Bastiaan Miché

Hilversum Prosecco, kaas en voetbal. Dat waren vrijdag, vlak voor Moederdag, de ingrediënten tijdens de derde editie van het Voetbalmoeders Prosecco Toernooi bij SC 't Gooi.

Het toernooi, dat drie jaar geleden is begonnen voor vrouwen die net zijn begonnen met voetballen, is inmiddels uitgegroeid tot het grootste toernooi voor voetballende 35+-vrouwen in Nederland. Maar liefst 22 teams namen deel, al had het qua animo het dubbele aantal kunnen zijn.
Na vele wedstrijden met verschillende poules van beginnende speelsters tot de zeer ervaren voetbalsters, volgde de befaamde derde helft. Alle teams kregen Prosecco en een kaasplankje aangeboden door de mannen. Ook werd ieder team in het zonnetje gezet met een teamprijs, variërend van suppen en borrelen tot breien en een voetbalclinic.
In een volle kantine met ruim 200 vrouwen gingen tot in de late uurtjes de voetjes van de vloer onder het genot van livemuziek van zangers Bryan Stricker en Johan Kettenburg. Toernooidirectrice Jolanda Osendarp kan terugkijken op een zeer geslaagd event.

Feestelijke opening buitensportketen Bever zaterdag in het Hilvertshof

Na de Havenstraat nu ook pand in centrum Hilversum

Anita Vedder binnen het 700 vierkante meter grote filiaal van Bever. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Winkelcentrum Hilvertshof is weer een mooie onderneming rijker. Sinds een week is buitenspecialist Bever op de eerste verdieping te vinden. Komende zaterdag is de feestelijke opening van de winkel die op een oppervlakte van 700 vierkante meter meer dan 300 topmerken voor de buitenliefhebbers in het Gooi biedt.

De eerste klant krijgt gratis GoPro Hero 6 black actiecamera

Het is alweer, na het pand aan de Havenstraat, de tweede vestiging van de buitenwinkel in Hilversum. Het al veertig jaar oude Bever is als enige retailer in Nederland in de afgelopen jaren alleen maar gegroeid, in tegenstelling tot andere retailers in het Nederlandse straatbeeld, meldt het bedrijf trots. Bovendien is het niet zo dat het filiaal aan de Havenstraat verdwijnt. De twee winkels versterken elkaar alleen maar, leggen storemanager Anita Vedder en M&O-director Hidde van der Louw uit. Zo is de winkel aan de Havenstraat meer een 'destinationstore', met onder meer veel tenten, en die in het Hilvertshof eerder de 'citystore' met kleding en dagelijkse gebruiksartikelen. Oftewel: alle spullen die iemand nodig heeft om lekker naar buiten te gaan.
Dat Bever 'nu pas' in het vernieuwde winkelcentrum is gaan wonen en niet al vorig jaar toen de verbouwing klaar was, is volgens Bussumer Van der Louw een logische ontwikkeling. "Bij Bever openen we altijd gefaseerd winkels in het hele land."
Vedder was alweer tien jaar werkzaam in de retailsector toen zij een paar maanden terug de kans kreeg om in haar woonplaats Hilversum aan de slag te gaan. "Dit is een kans die ik niet kon laten schieten", zegt zij. En wie denkt dat Bever er puur is voor alleen de heel fanatieke bergbeklimmers en backpackers komt bedrogen uit, laat zij zien tijdens een rondgang over het in de winkel grijze pad 'door de verschillende werelden'. Ook voor de gewone wandelaars of fietsers is - voor jong en oud - in verschillende prijsklassen wel iets te vinden.
De eerste week - een soort proefperiode vlak voor de grote opening aankomende zaterdag - is goed verlopen, zegt zij. "Het is een prima locatie, wel merk ik dat mensen nog een beetje de weg moeten vinden. Maar zaterdag wordt echt knallen, we verwachten honderden bezoekers."
Wat is er dan allemaal zaterdag? Nou, misschien is het een idee om ruim voordat de deuren open gaan aanwezig te zijn. De eerste klant krijgt namelijk een gratis GoPro Hero 6 black actiecamera ter waarde van 429 euro. De tweede klant betaalt slechts 10 euro voor deze actiecamera, de derde klant 20 euro, enzovoort. Daarnaast kunnen klanten de populaire Lowe Alpine Edge 18 rugzak t.w.v. € 49,95 die dag kopen voor maar 10 euro. Ook zijn er zowel in de winkel als op straat verschillende (kinder)activiteiten, waaronder ijsbijl hangen en kraak de kluis. Wie de kluis kraakt, wint 500 euro.

Bekende danser geeft hiphopworkshops in Hilversum

Gianinni Semedo Moreira. Foto: Marjoleins Dance Studio

HILVERSUM Gianinni Semedo Moreira is danser, choreograaf en jurylid van het televisieprogramma 'Time to Dance'. Komende zondag geeft hij een exclusieve hiphopworkshop bij Marjoleins Dance Studio in Hilversum.

Gianinni is op dit moment een van de succesvolste Nederlandse dansers in Amerika. Sinds 2009 woont hij in Los Angeles en heeft hij gewerkt met supersterren als Lady Gaga, Rihanna, Shakira, Paula Abdul, Nicki Minaj en is hij drie jaar lang op wereldtournee geweest met Cirque du Soleil. Daarnaast is hij regisseur. De danser werkte aan succesvolle projecten voor onder andere BMW, Nike en Footlocker.

In 2009 heeft Giannini ook al drie workshops gegeven in Marjoleins Dance Studio. De leerlingen waren zeer enthousiast over zijn goed opgebouwde, uitdagende lessen en de meet-and-greet na afloop. Dansliefhebbers die geen lid zijn van de dansstudio zijn ook welkom om deel te nemen aan deze workshops tussen 13.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie, zie www.marjoleinsdancestudio.nl.

Marcus Holden: 'We kunnen als team nog groeien naar beslissingswedstrijd'

Hilversum wil zondag voor twintigste keer landskampioen worden

Hilversum en 't Gooi staan zondagmiddag om 15.00 uur opnieuw tegenover elkaar in de finale om het Nederlands rugbykampioenschap. Een vooruitblik met beide teams.

Eerder dit seizoen moest Hilversum al vol aan de bak tegen 't Gooi. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Bij Rugbyclub Hilversum zijn ze helder over hun ambitie: "Verliezen zit niet in ons systeem, dus zondag, eerste pinksterdag, tegen 't Gooi uit Naarden voor de twintigste keer kampioen van Nederland worden."

'Bond is er nu vooral voor nationale teams
en niet voor de clubs'

Wanneer dat op het Nationaal Rugbycentrum in Amsterdam wordt gerealiseerd, is dat voor de Hilversummers de vierde titel op rij. Ooit werden zij tussen 1957 en 1960 viermaal kampioen.
De ploeg van speler/coach Marcus Holden heeft voor de beslissende finale in elk geval een niet mis te verstane wake-upcall gehad. De laatste thuiswedstrijd tegen DIOK werd moeizaam met 34-24 gewonnen; een week eerder werd thuis tegen 't Gooi, de andere finalist, met 33-40 verloren. Holden is echter een rasoptimist: "We zijn na de laatste interlandwedstrijden gehavend uit de strijd gekomen met zware blessures van Dirk Danen, Jos Gasgoinge, Cheabey Crossby en Storm Caroll. We hebben na de laatste wedstrijd gelukkig drie weken voor het herstel. We kunnen als team nog groeien naar de beslissingswedstrijd."
Holden vindt wel dat zijn ploeg in een seizoen te weinig topwedstrijden speelt. "Het is vaak lastig om tegen mindere tegenstanders geconcentreerd te beginnen omdat we uiteindelijk toch wel winnen. We moeten eerst een 'tikkie' hebben gehad voordat we ons eigen spel gaan spelen."
Ook Sep Visser heeft veel vertrouwen in een goed resultaat: "We zullen de finale zeker niet onderschatten. Reken maar dat iedereen wakker, scherp en bij de les is. Tegenstanders zoals 't Gooi, dat het dit seizoen heel goed doet, brengen bij ons altijd iets extra's."
Visser constateert evenwel ook de armoede van de competitie: "Het verschil tussen de top drie en de overige teams is groot. Ook ik heb het soms lastig tegen ploegen waarvan je met twee vingers in je neus wint. Daarom hoop ik dat de kleine competitie met de top van België doorgaat."
Visser wordt op zijn wenken bediend door bestuurslid Raymond Mackaaij: "Er zijn al gesprekken geweest met de Belgen en het is zeker dat het doorgaat. Alleen is de vraag nog niet beantwoord of we met de top twee of drie van beide competities tegen elkaar gaan spelen."
Mackaaij heeft voor de rugbybond nog een heet hangijzer: "De finale levert ons geen euro op; het kost geld. Alle recettes zijn voor de rugbybond, terwijl wij vinden dat de finalisten daarin moeten delen. Zeker omdat de winst uit de catering ook voor de bond is. De rugbybond is er nu vooral voor de nationale teams en niet voor de clubs. Ik wil nog even in herinnering roepen dat drie jaar geleden de clubs met hun leden door hun financiële bijdragen van ruim 675.000 euro de rugbybond hebben behoed voor een faillissement."

'Vijftig procent kans op succes'

Bij 't Gooi is veel vertrouwen op een goed resultaat. Foto: Bob Awick

NAARDEN De rugbyers van 't Gooi gaan zondag voorop in de strijd om het Nederlands kampioenschap rugby tegen de eeuwige rivaal Hilversum. De club uit Naarden schat in Amsterdam de kans op succes op vijftig procent.

Het optimisme uit Naarden is gestoeld op de resultaten in de voorgaande wedstrijden van dit seizoen. In de voorronde speelden de eeuwige concurrenten gelijk en in de kampioenspoule verloren de finalisten hun thuiswedstrijden van elkaar. De Nieuw-Zeelander Zane Gardiner, de coach van 't Gooi die zijn verblijf in Naarden met één seizoen heeft verlengd, constateert: "Het verschil tussen ons en Hilversum is dit seizoen kleiner geworden. We zijn dus op de goede weg."
't Gooi heeft als bijkomend voordeel dat het in tegenstelling tot Hilversum de laatste interlandperiode zonder zware blessures heeft doorstaan. Captain Hugo Langelaan bulkt van de ambitie om met Naarden eindelijk weer een hoofdprijs te pakken. Het is immers al vijf jaar geleden dat 't Gooi voor het laatst de titel opeiste. Langelaan: "Mooi dat we de laatste wedstrijd van Hilversum hebben gewonnen. Van hen win je niet zo vaak. Ons team heeft zich dit jaar onder Zane Gardiner goed ontwikkeld. We zijn trots dat we de finale hebben gehaald met slechts vier spelers uit het vorige seizoen. Die positieve ontwikkeling komt ook doordat veel van onze spelers interlandwedstrijden spelen. Daar word je alleen maar beter van en anderen trekken zich daar weer aan op."
Duels om de landstitel zijn superwedstrijden die iedereen graag wil winnen, weet ook Langelaan. "Eigenlijk spelen we dit soort wedstrijden te weinig. Alleen de wedstrijden tegen DIOK uit Leiden en Hilversum zijn echte duels. Een keer verliezen tegen een mindere ploeg is niet erg. Het is wel goed als je een keer op je bek gaat."

Verrukkelijk feestje in Dudokpark

Poffertjes.

HILVERSUM Van de heerlijke saté van Broertjes Saté tot exotische streetfood bij de Brazilian Foodtruck of Lacabahn Mi. Of gewoon een portie poffertjes. Het was allemaal te krijgen tijdens de derde editie van Eten op Rolletjes in Hilversum.

Volgens organisator Frans Nagel trok het rondreizende foodfestival afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag in het Dudokpark zo'n vijftienduizend bezoekers. Vooral de vrijdag en zaterdag waren twee prachtige dagen. Zondag viel het door het slechte weer wat tegen en trok het festival - aldus Nagel - hooguit duizend belangstellenden.

Genoeg vermaak voor kinderen.
Er was van alles te krijgen.
Ook de standhouders waren tevreden.
Met veel liefde werden de gerechten bereid.
Drukte bij de verschillende kraampjes. Foto's: Bastiaan Miché

Maar ondanks die regenachtige zondag overheerst tevredenheid. De verschillende kraamhouders in het openluchtrestaurant verkochten goed en de sfeer was top. "In Hilversum is gewoon een netjes en beleefd publiek", vindt Nagel. "De mensen hebben geduld en wachten - ook als het wat langer duurt - netjes in de rij. En ook is er een goede samenwerking met de gemeente."
Maar Eten op Rolletjes is veel meer dan alleen eten. Voor kinderen is er genoeg vermaak en ook is er veel muziek. Nieuw dit jaar, en ook een groot succes, was de Stille Disco, ook wel zo fijn voor omwonenden.
Komt er volgend jaar opnieuw een Eten op Rolletjes in Hilversum? Als het aan Nagel ligt wel, geeft hij aan. Maar eerst staat hij komend weekend in Ede. Wie nog muntjes over heeft, kan ze daar uitgeven.

Voorlichting elektrischedeelautoproject Geuzenbuurt.

Donderdag 17 mei

Rondleiding Raadhuis bij zonsondergang en torenbeklimming

20.30 uur | Architectuur Centrum

Ervaar hoe Dudok speelt met licht in het Raadhuis. Zie de zon ondergaan vanaf de 47 meter hoge toren! Het Raadhuis is mooi op elk moment van de dag, maar wie kent het gebouw bij zonsondergang? Meer informatie over aanmelden en kosten van de wandeling op www.dudokarchitectuurcentrum.nl. Ook op donderdag 24 mei.

Vrijdag 18 mei

Ontmoetingsgroep 't Wijdehuis Loosdrecht

10.00 uur | 't Wijdehuis Loosdrecht

Welkom in ontmoetingscentrum 't Wijdehuis Loosdrecht. De deuren zijn iedere vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur geopend. Het team is op zoek naar vrijwillige versterking voor het helpen met de lunch en het begeleiden van activiteiten.

Zondag 20 mei

Tocht Dudok Hilversum

13.30 | Kerkbrink

Fietsgilde 't Gooi rijdt zondag 20 mei de middagtocht 'Dudok Hilversum', vertrek om 13.30 uur vanaf de Kerkbrink in Hilversum bij het Museum. Deze tocht gaat langs de gebouwen van Dudok en eindigt bij het raadhuis van Hilversum. Kosten: 3 euro p.p. Voor meer informatie over deze en de overige tochten van Fietsgilde 't Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Maandag 21 mei

Kantelkoor, voor mensen met drempelvrees

20.00 uur | Silo

Het Kantelkoor is een laagdrempelig koor dat bestaat uit een enthousiaste groep mannen en vrouwen die meerstemmige muziek in uiteenlopende talen zingen. Heb je zin om mee te zingen, stap gerust binnen.

Dinsdag 22 mei

Inloopochtend

10.00 uur | Rozenkruis Centrum Hilversum

Het Rozenkruis organiseert een inloopochtend op dinsdagmorgen 22 mei van 10.00 tot 12.00 uur. Een open gesprek organiseert zichzelf. Met elkaar in gesprek gaan schept een levendige wisselwerking. Adres: Koninginneweg 41, 1217 KT Hilversum. Meer informatie: www.rozenkruis.nl/hilversum en 023-518-6185.

Voorlichting elektrischedeelautoproject Geuzenbuurt

20.00 uur | Wijkcentrum de Geus

We verkennen nu in drie Hilversumse wijken (Heibuurt, Geuzenbuurt en Boomberg) waar we gaan starten. Als inwoner van de Geuzenbuurt nodigen we u – samen met de bewonersvereniging Geuzenbuurt en uw buurtcoördinator Jaco Huisman - uit voor een informatie-avond over dit deelautoproject.

Raadhuisconcert: 'Kunst. Haat! Liefde?'

20.15 uur | Raadhuis Hilversum

'Kunst. Haat! Liefde?' Drie kunstwerken met de titel 'Kreutzersonate' vormen de rode draad tijdens dit Raadhuisconcert. De twee muziekstukken en de roman hebben hun eigen achtergrond en karakter. In dit concert worden de werken met elkaar verweven en opnieuw geordend in het verhaal.

Woensdag 23 mei

SeniorWeb Inloop/Café

10.00 uur | De Koepel

Windows 10 bijwerken? Problemen met de computer? Vragen overde computer? Wij proberen het graag voor u op te lossen!

Leven in bezet gebied

14.00 uur | Bethlehemkerk

Wim en Adrie Minnaard vertellen over hun ervaringen tijdens een verblijf in een Palestijns dorp gedurende drie maanden en het helpen van de boeren bij het planten van olijfbomen en oogsten van olijven.

Voorjaars-ALV HET met lezing Ruud Koornstra

19.30 uur | Koeleman Accountants

Op 23 mei houdt HET, energiecooperatie Hilversumse Energie Transitie, zijn voorjaars-ALV. We delen recente successen en nieuwe initiatieven. En we laten ons inspireren door Ruud Koornstra, de nationale energiecommissaris. Die neemt ons op zijn eigen wijze mee in nieuwe ontwikkelingen en ideeën.

Vrijdag 25 mei

Feestelijk Freitagabend Konzert

20.00 uur | Raadhuis Hilversum

Op 25 mei geeft het Zwitserse Männerchor Herrliberg samen met het Singers Vrouwen Kleinkoor uit het Gooi eenmalig een bijzonder dubbelconcert op een prachtige locatie: de Burgerzaal van het Raadhuis van Hilversum. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Toegang is vrij.

Zaterdag 26 mei

Bach Cantate met vier solisten

16.30 uur | Grote Kerk

Op zaterdag 26 mei klinkt bij Cantate op de Brink in Hilversum de cantate 'O heilges Geist- und Wasserbad', een beroemde cantate van Johann Sebastian Bach met ruime vocale bezetting. De toegang is vrij, met een collecte na afloop.

Zondag 27 mei

Voetstappenpad wandelrally

8.00 uur | Beeld en Geluid

Loop mee met de 3e editie van de Klaverblad Voetstappenpad Wandelrally, 16 of 29 kilometer, georganiseerd door de Gooise Atletiek Club. Inschrijven kan op www.voetstappenpad.nl. Het inschrijfgeld komt geheel ten goede aan het Goois Natuurreservaat.

Zomerconcert De Muziekkring

15,00 uur | MCO

De Muziekkring Zomerconcert. Dirigent: Yvonne de Winter, solist: Jan Veenboer (viool). We spelen: Gioachino Rossini De Barbier van Sevilla, Ouverture Wolfgang Amadeus Mozart Concert voor viool en orkest KV216 in G-gr.t. Richard Strauss Melodies from Der Rosenkavalier (bewerking) Jurriaan Andriessen La Celebrazione, Synfonia no 8 (in stile classico) Leroy Anderson The Typewriter. Geen kaartverkoop - Collecte bij de uitgang - Parkeren gratis.

Weespers aan de Wand

Foto: André Verheul

WEESP De jaarlijkse kunstmanifestatie Weespers aan de Wand wordt gehouden van vrijdag 18 mei vanaf 12.00 uur tot en met maandag 21 mei tot 17.00 uur. Op diverse locaties zijn kunstwerken te zien. Meer info: Weespersaandewand.nl.

Groots denken in het groen op Dag van de Architectuur 2018

Lezingen, rondleidingen, wandelingen en een tentoonstelling

Op 1, 2 en 3 juni zijn er lezingen, rondleidingen, wandelingen en een tentoonstelling ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur.

Het Melkmeisje. Foto: Rene van Zuuk

HILVERSUM Hilversum is misschien een dorp, maar geen gewoon dorp. Utopisch en zelfs radicaal gedachtegoed over wonen in het groen bestaat hier al sinds de negentiende eeuw. Maar durven we vandaag de dag ook nog groots te denken?

Dat is de centrale vraag tijdens een reeks lezingen, rondleidingen, wandelingen en een tentoonstelling ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur op 2 en 3 juni.
Al een dag eerder, op 1 juni om 16.00 uur, start de Dag van de Architectuur in het Dudok Architectuur Centrum met het miniseminar 'Radical Ruralities'. Na een introductie van Indira van ’t Klooster, directeur DAC, over circulaire woonutopieën in Europa na 2008 geeft historicus Maria Boersen een toelichting op het onderwerp 'Wereldverbeteraars & vrijdenkers in het Gooi rond 1900'. Na een interview met Gert Jan Hox (TALPA) over de rol van de media in het utopische denken, verzorgt Paul Ronkcen (landschapsarchitect, WUR en adviseur Ruimtelijke Kwaliteit provincie Utrecht) de keynote over 'Het sublieme in het landschap'. Het minisymposium eindigt met de opening van de tentoonstelling 'Radical Futures'.
Op 2 juni zijn er in het Dudok Architectuur Centrum vijf lezingen over 'Utopisch gedachtegoed in het Gooi van 1900 tot nu'. Na elke lezing volgt een wandeling met een gids. Deelnemers kunnen alleen de lezingen bezoeken, alleen de wandelingen doen, of een combinatie. Aandacht is er onder andere voor de Bloemenbuurt van W.M. Dudok (1920), het GAK-gebouw van Onno Greiner (1970), het Melkmeisje van René van Zuuk Architecten (2018) en het appartementengebouw op de Almansweide van MOOST (2018).

Esther Vergeer spreekt bij ontmoeting

HILVERSUM 'Niets is onmogelijk' is de titel van de presentatie die Esther Vergeer donderdag 24 mei houdt in Hilversum. Dat doet zij tijdens de zestiende Sportontmoeting Hilversum in het raadhuis.

Vergeer was een haast onklopbare rolstoeltennisster. Ze reeg titels aaneen en heeft in haar sportloopbaan maar liefst zeven keer goud gewonnen op de Paralympische Spelen. Dit jaar was zij chef de mission van de Nederlandse paralympiërs in Pyeongchang. Donderdag neemt ze de aanwezigen mee in haar verhaal over haar succesvolle sportcarrière.

Deze sessie staat in het teken van 'Samen voor een gezonde sportieve omgeving'. Voor Vergeers presentatie worden voorbeelden van dit thema aan de aanwezigen getoond en volgt er een gesprek over het centrale onderwerp. De bijeenkomst is volgende week donderdag in de burgerzaal en duurt van 19.00 tot 22.30 uur. Sportontmoeting Hilversum is bedoeld om mensen uit de sport, het onderwijs, het bedrijfsleven, van maatschappelijke organisaties en de politiek samen te brengen en met elkaar in gesprek te brengen. Aanmelden kan op www.hilversum.nl.

In gesprek met Terlou

HILVERSUM Zijn tentoonstelling 'Dwars door China' kan rekenen op veel bezoekers. Ruben Terlou zelf is de komende tijd twee keer als gastspreker te vinden in Museum Hilversum.

Donderdag 24 mei gaat hij vanaf 20.00 uur in gesprek met sinoloog Henk Schulte Nordholt. Zij praten over de politiek in China, over China als economische grootmacht, geloofwaardigheid en de invloed van religie en mensenrechten.

Een kleine twee weken later, dinsdag 5 juni, is er een bijeenkomst in het museum aan de Kerkbrink over de journalistieke aanpak van de tv-documentaire 'Door het hart van China'. Naast Terlou spreekt ook Geert Jan Bogaerts van de VPRO. Het programma begint om 20.00 uur. Bij beide activiteiten is de entree 17,50 euro.

Museum Hilversum heeft besloten het werk van Terlou langer tentoon te stellen. De belangstelling van het publiek in de eerste maand is groot geweest. Al zo'n 6.000 bezoekers hebben het werk tijdens de eerste maand bezichtigd. De einddatum van de expositie is nu zondag 17 juni.

Haat en liefde bij concert in raadhuis

HILVERSUM De burgerzaal van het raadhuis is dinsdag 22 mei het decor van het volgende raadhuisconcert. Het thema van het optreden is 'Haat, liefde en kunst'.

Tijdens het concert komt Tolstojs Kreutzersonate aan bod. Dat is een verhaal over haat, liefde en jaloezie, maar benadrukt ook de kracht van kunst. Tolstojs roman staat tussen Beethovens Kreutzersonate en Janáceks gelijknamige strijkkwartet. Met hoogtepunten uit de muziek en literatuur wordt het drama van de sonate belicht vanuit diverse perspectieven.

Het Vespucci Kwartet, cellist Crit Coenegracht, acteur Guy Clemens en concertdramaturg Roswitha Devrient beginnen om 20.15 uur met hun programma. Rond 22.00 uur is het optreden klaar. Een entreekaart kost 18 euro, inclusief garderobe en drankje in de pauze. Deze zijn onder meer te bestellen via www.raadhuisconcerten.nl.

38 / 40