Gooi en Eembode Hilversum

13 juli 2017

Gooi en Eembode Hilversum 13 juli 2017


Nu de focus op de Gijsbrecht

HILVERSUM Lang lag de focus vanuit het raadhuis op het opknappen van het centrum. Nu het marktplein in gebruik is en plannen voor een vernieuwd stationsgebied in de steigers staan, mag politiek Hilversum de focus verleggen op andere economische belangrijke gebieden. Dat vinden de ondernemers op de Gijsbrecht van Amstelstraat, die vrijdag hun plan van aanpak 'De Ideale Gijsbrecht 2022' hebben gepresenteerd. Hun oproep lijkt direct gehoor te krijgen.

De Gijsbrecht moet een winkelstraat worden waar het nog beter toeven is. Daar hebben de ondernemers ideeën over, maar dat vraagt ook aanpak van de openbare ruimte. En daar is de gemeente voor nodig. Vandaar dat Renske Schriemer, bestuurslid van Stichting Ondernemersfonds De Gijsbrecht, opperde dat 'de Gijs' nu aan de beurt mag komen.

Deze opmerking was niet aan dovemansoren gericht. Wethouder Wimar Jaeger van Economie was aanwezig bij de presentatie en reikte meteen de helpende hand. Op de korte termijn wil hij al maatregelen nemen. Zo opperde hij een duidelijkere scheiding creëren tussen voet- en fietspad. Ruud Verkuijlen (VVD-raadslid) en Jan Kastje (fractievoorzitter GroenLinks) vertelden tijdens de behandeling van de Kadernota met een motie voor nieuwe bankjes te komen op de winkelstraat, zodat verblijven daar aangenamer wordt.

3

'Iedereen doet weer mee in de gemeenteraad'

HILVERSUM Met het vertrek van de SP uit de coalitie liggen de verhoudingen anders in de raad. VVD, D66 en CDA vormen met zijn drieën geen meerderheid meer. "We gaan ons de komende acht maanden niet vervelen, want iedereen doet weer mee."

Dat zei burgemeester Pieter Broertjes tijdens het laatste gesprek met de burgemeester van dit seizoen. Voor de camera's van GooiTV en De Gooi en Eembode merkte hij op dat de verhoudingen in de raadzaal gedynamiseerd zijn nu wethouder Klamer vertrokken is en de SP-fractie niet langer onderdeel is van de coalitie. "Iedereen ziet nu, omdat er geen meerderheid is in de raad, dat als zij zich aansluiten dat ze een meerderheid kunnen krijgen. Partijen kloppen weer aan. Zij willen wel steun geven, maar dan moet er wel voor wat voor ze geregeld worden. Dat geeft energie", aldus Broertjes.

'Gemeente weigert inzage in stukken'

HILVERSUM Het college staat op het punt een besluit te nemen over de vestiging van een indoor trampolinepark in de Clemenskerk. Volgens de Vrienden van de Clemenskerk weigert de gemeente inzage te geven in de gewijzigde stukken.

Meerdere keren hebben de vrienden gevraagd om de gewijzigde tekeningen onder ogen te krijgen. Volgens hen was inzage ook toegezegd, maar zij moesten wel zelf blijven informeren. Maandag zouden zij tot hun eigen verbazing te horen hebben gekregen dat zij de stukken niet te zijn krijgen, omdat 'de aanvullende informatie dient voor beoordeling van de gemeente.' De gemeente zegt dat dit 'pertinent onwaar' is. Tijdens de behandeling van de aanvraag worden er geen mededelingen gedaan over de inhoud. Stukken worden pas openbaar als de vergunning verleend is. Daarna komt het ter inzage.

Arena Games als opwarmer voor Nederlands kampioenschap

Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Hoe zit het met de vorm? Dat was zondag voor veel atleten de vraag tijdens de Arena Games. Het NK Atletiek begint vandaag en duurt tot en met zondag. Tien leden van de Gooise Atletiek Club doen de komende dagen mee aan het NK in Utrecht. Zij hopen vooral hun persoonlijke records te verbeteren.

11

Frontsoldaat

Foto: Bastiaan Miché

Burgemeesters zijn
frontsoldaten geworden,
zei burgemeester Broertjes
bij zijn herinstallatie.

12-15

Wandelrally levert 1918 euro natuurgeld op

Cheque voor het GNR.

HILVERSUM De Klaverblad Voetstappenpad wandelrally heeft 1.918 euro opgebracht. Het bedrag is door de organisator van dit evenement, de atletiekvereniging Gooise Atletiek Club (GAC), geschonken aan het Goois Natuurreservaat (GNR).

De Voetstappenpad wandelrally, over 29 kilometer, werd op zondag 21 mei gelopen. GAC, dat een grote afdeling sportief wandelen en nordic walking heeft, stelt alle inschrijfgelden ter beschikking voor onderhoud van de GNR-natuurgebieden. De start was bij het museum Beeld en Geluid op het Mediapark.

Er wordt met de klok mee gelopen rond Hilversum over de historische route, aangelegd in 1938. De zeer gevarieerde route gaat over heide, door bossen, langs grafheuvels en zandverstuivingen, langs het heideven het Hilversums Wasmeer, langs akkers en weiland.

Betrokkenheid

De cheque is onlangs in ontvangst genomen door Karen Heerschop van het GNR. Ze toonde zich blij verrast met dit mooie bedrag. "Wij zijn heel blij met dit geldbedrag maar meer nog met de betrokkenheid van de Gooise Atletiek Club. Het GNR is tenslotte van ons allemaal en samen moeten we zorgen dat we deze natuurgebieden in stand houden, ze zijn van grote immateriële waarde voor ons", zo laat ze weten.

SP: 'De raad is geen speeltuin'

Even griffier spelen, dat kan zo maar niet.

HILVERSUM Waarnemend gemeentesecretaris Peter Schulten nam vorige week woensdag een klein uur lang de rol over van raadsgriffier Paul van Ruitenbeek. Hij werd benoemd tot plaatsvervangend griffier. Daarmee kwam een wens uit voor de man die vandaag afscheid neemt van de gemeente. Enige probleem is dat de gemeentesecretaris en raadsgriffier niet verenigd mogen zijn in één persoon.

Alle fracties stemden in met de tijdelijke benoeming van Schulten. De SP liet weten dat de raad geen speeltuin is en dat deze persoonlijke wens wettelijk gezien ook helemaal niet mag. Dat was vooraf een bekend gegeven, omdat de raadsgriffier dit in een mail aan de raadsleden had medegedeeld. Doordat Van Ruitenbeek in de raadzaal bleef en de stukken zelf ondertekende was er een oplossing.

Toffe peer
“Wij vinden Peter een toffe peer, maar de gemeentesecretaris kan ook niet nog de griffier zijn”, aldus Pierre van Rooden tijdens de stemverklaring van de partij die twee weken terug uit de coalitie stapte. Deze boodschap van de nieuwe oppositiepartij leidde tot openlijke onvrede van diverse raadsleden.
“Vooral niets doen, anders loopt volledig in het honderd”, grapte Broertjes vlak na de benoeming. Schulten zat vanaf agendapunt 3 tot en met punt 11- op één punt na allemaal hamerstukken - naast de burgemeester als tijdelijke vervanger van Van Ruitenbeek. Na de korte klus sprak Schulten de raad toe. In zijn dankwoord zei hij de SP wel te begrijpen. Het besluit dat de raad namelijk even daarvoor had genomen om hem voor heel even te benoemen tot plaatsvervangend griffier was uniek. “Het is lijnrecht in strijd met de wet”, gaf hij aan. “Maar de griffier heeft tevens geregeld dat mijn ontslag vanavond nog verleend wordt."

Weerbericht

Eerst wisselvallig en vrij koel, vanaf zondag warmer

Het weerbeeld wordt enkele dagen bepaald door een westelijke stroming. Een meetrekkend lagedrukgebied bracht woensdag op veel plaatsen regen. Donderdag passeert een zone van hoge luchtdruk. Het blijft dan overwegend droog. Vrijdag passeert een front met enkele buien. Nadien breidt een uitloper van het Azorenhoog zich geleidelijk over onze omgeving uit.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag neemt de bewolking snel toe gevolgd door regen. Later op dag klaart het geleidelijk op. Er waait een voelbare westenwind. Het wordt 18 à 19 graden. In het weekeinde wordt een mengelmoes van zon en wolken verwacht. De neerslagkans neemt af maar zowel zaterdag als zondag is nog een bui mogelijk. Er waait een matige wind tussen west en zuidwest. Zaterdag is het met 19 à 20 graden nog vrij koel. Zondag loopt het kwik op naar circa 23 graden.

Trend na het weekeinde

Rond het Noordzeegebied blijft de luchtdruk hoog. Maandag valt lokaal een bui maar vanaf dinsdag tot eind van de week is de kans op droog weer vrij groot. De zon doet goede zaken met een maximum rond 23 à 24 graden. Dat is gelijk aan het langjarig gemiddelde voor juli.

Weetje

Tot dusver werd het in deze juli op 3 dagen 25 graden of meer (= zomerse dagen). Gemiddeld ofwel normaal komen er in juli 9 zomerse dagen voor. Recordhouder is juli 2006 met 27 zomerse dagen, waarvan op 12 dagen 30 graden of meer (= tropische dagen). Nadien was juli wat minder extreem, maar alleen in 2000 en 2011 kwamen in juli geen zomerse dagen voor.

Foutje, bedankt: MBO-studenten toch niet geslaagd

HILVERSUM Tien leerlingen van de koksopleiding van het MBO College Hilversum moeten opnieuw examen doen. Oorzaak hiervan is een vergissing van de school, zo meldt de NOS>

Zelf dacht het tiental de opleiding te hebben afgerond. In de weken ervoor hebben zij hun eindexamenmenu gemaakt en alles leek in kannen en kruiken voor ze. De onaangename mededeling kwam vorige week donderdag. Een vertegenwoordiger van de Hilversumse school hing aan de lijn om aan te geven dat zij een fout hebben gemaakt. Nu blijkt dat de leerlingen nog niet aan alle eisen hebben voldaan.

De examencommissie heeft deze vergissing opgemerkt. Het gaat om het examen Nederlands. Dat moet tegenwoordig landelijk worden afgenomen. In dit geval is dat twee jaar geleden door de school zelf gedaan. De eerstvolgende mogelijkheid om dit landelijke examen te doen, is in september. Het MBO College biedt opfriscursussen aan.

Nieuw leven geblazen in muziekbibliotheek

Het digitaliseren kan verder. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM In het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) is donderdag het startschot gegeven voor het project digitalisering Stichting Omroep Muziek-collectie. Daarmee is officieel nieuw leven ingeblazen in de muziekbibliotheek, die in de kelder van het MCO-gebouw ligt.

Het project kan op financiële ondersteuning rekenen van de gemeente Hilversum en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De muziekbibliotheek, waar 5 kilometer aan bladmuziek ligt, wordt gezien als een culturele schatkamer. Door bezuinigingen moest de 'bieb' dicht en lag het muzikale omroeparchief te verstoffen. Vanaf 2020 moet een substantieel deel van de collectie digitaal beschikbaar zijn.

Gijsbrecht moet betere verblijfplaats worden

Ondernemers presenteren ambitieus toekomstbeeld

Regeren is vooruitzien. Met de Gijsbrecht als winkelstraat gaat het goed. Het retaillandschap verandert snel. Stilstaan is geen optie.

Als er een 30-kilometerzone komt, dan kunnen de fietsers in de toekomst op de weg rijden. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Stilstand is achteruitgang. Dat realiseren ze zich ook op de Gijsbrecht van Amstelstraat. Stichting Ondernemersfonds wil dan ook de komende jaren doorpakken om 'de Gijs' tot een van de leukste winkelstraten van Hilversum en omgeving te houden. Dan is het tijd om kansen te pakken en de zwakke punten te verbeteren. De grootste opdracht voor de betrokken ondernemers zit hem vooral in het creëren van een goede verblijfplaats.

Een betere verblijfplaats betekent ook dat er verkeerskundige maatregelen genomen moeten worden. De Gijsbrecht is een drukke weg. Er gaat veel blik overheen en veel automobilisten zetten hun voertuig neer op de winkelstraat of zoeken een plekje in de omliggende straten. In het vijf jarenplan van de stichting wordt gesproken over een autoluwe straat. Auto's moeten in de nabije toekomst te gast zijn. Er moet een 30-kilometerzone komen, waardoor fietsers op de weg kunnen rijden.

Tevens willen de ondernemers dat de laad- en lostijden worden aangepast. Bevoorrading van de winkels mag alleen nog op een paar momenten op de dag. Dat moet leiden tot minder zwaar verkeer en een verbetering van de geluids- en luchtkwaliteit.
Ook het parkeren moet anders. De ondernemers hopen dat een ondergrondse parkeergarage mogelijk is. Een mooie locatie hiervoor is onder de nieuwe supermarkt op de Neuweg. Wethouder Wimar Jaeger zei dat de grond ingaan 'bakken met geld kost'. Daardoor is deze optie niet heel reëel. Wel meldde hij dat de gemeente het gewenste verkeersonderzoek gaat uitvoeren, zodat verkeersveiligheid en parkeerdruk goed in kaart worden gebracht. Tevens wil Jaeger kijken of het mogelijk is om de bezoekers, die hun parkeerkaartje via een app betalen, het eerste kwartier gratis te laten parkeren. Ook dit is een duidelijke wens van de ondernemers.
Beter verblijven moet ook mogelijk worden gemaakt door bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes. VVD en GroenLinks hebben daar woensdagavond een motie voor ingediend tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Daarnaast is er nog werk te verrichten om de horeca en detailhandel in de straat goed in balans te krijgen. Meer daghoreca is het antwoord om de bezoekers langer op de Gijsbrecht te houden.

Met de komst van een 30 kmzone kunnen de fietsers de weg op

Bestuurslid van Stichting Ondernemersfonds De Gijsbrecht, Renske Schriemer, vertelde vrijdag dat er de laatste tijd kritisch is gekeken naar de kansen en verbeterpunten. Zij stelt dat de Gijsbrecht een authentieke winkelstraat is met een hoge betrokkenheid van de lokale ondernemers. De straat kan uitgroeien tot de Hilversumse '9 straatjes'. Hun slogan is: 'De Gijsbrecht heeft 't'. En omdat zo te houden zijn een ambitieuze visie en plan van aanpak opgesteld. Verdeeld over acht thema's legt de stichting uit wat zij in 2022 moeten bereiken. "Onze plannen vragen een enorme investering en daar gaan we voor", gaf Schriemer duidelijk aan.

Hilversummer belandt onder vuilniswagen

HILVERSUM Een 90-jarige man uit Hilversum is dinsdag zwaargewond geraakt aan zijn been. De man viel op het Wandelpad van zijn fiets af en kwam onder een vuilniswagen terecht met zijn been.

Het incident vond omstreeks 9.00 uur plaats. De vuilnisauto, die bestuurd werd door een 21-jarige Baarnaar, reed langzaam over bovengenoemde straat om daar de geplaatste containers te legen. De bejaarde Hilversummer passeerde de wagen aan de linkerzijde. Tijdens het passeren ging er iets mis. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de val is.

Het gevolg was wel dat de 90-jarige met zijn been onder de vuilniswagen belandde. De Hilversummer liep hierdoor ernstig letsel op. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar opgenomen. De specialisten van de Verkeer Ongeval Analyse kwamen doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Trots op nieuwe opvangplek voor vrouwen

HILVERSUM De officiële opening is pas op donderdag 12 oktober. Vrijdag zijn de deuren van het Oranje Huis in Almere-Poort alvast opengegaan. Het is een blijf-van-mijn-lijfhuis nieuwe stijl, zoals wethouder Eric van der Want het omschrijft, voor de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

"Ik ben er heel trots op", meldt de bestuurder verder. Hilversum heeft sinds 2012 geen vrouwenopvang meer. Toen er allerlei misstanden aan het licht kwamen, is besloten deze opvang te sluiten. Sindsdien is er gewerkt aan het realiseren van een nieuwe vrouwenopvang die voldoet aan de moderne inzichten op het gebied van opvang bij huiselijk geweld. In 2015 heeft Van der Want een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Almere en de Blijf Groep over het realiseren van een Oranje Huis. In de tussentijd zijn vrouwen die opvang nodig hadden, ondergebracht in Alkmaar.

De opvang gebeurt niet langer op een geheim adres. Het Oranje Huis in Almere is een zichtbare locatie. Het biedt noodbedden, crisisopvang en begeleid wonen voor slachtoffers van huiselijk geweld in de Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

Tweede interactieve scherm opgehangen aan de Groest

Een tweede mediascherm komt eraan. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Op een van de lelijkste gevels van het centrum, zoals wethouder Floris Voorink zich wel eens heeft laten ontvallen, prijkt binnenkort het tweede interactieve scherm van het mediaproject The Bridge. Vanaf vrijdag moet dit scherm hangen aan het pand van de Xenos op de Groest.

Sinds december 2015 staat op het Stationsplein al ‘Wimar Jaeger-scherm’, zoals deze schermen ook wel genoemd worden. Vanaf vrijdag moet het nieuwe mediascherm draaien. Het duurt nog even voordat het scherm officieel in gebruik is genomen. Dat staat gepland op dinsdag 5 september.

“Deze schermen zijn er voor en door Hilversummers”, geeft de wethouder aan. “Je ziet er het laatste nieuws in beeld, creatieve filmpjes laten voorbijgangers de pas inhouden. Voor jongeren worden de schermen op vrijdag omgetoverd tot een reusachtig gameplatform onder de noemer ‘Hilversum Plays’ en bezoekers aan de stad zien de uit-agenda van Hilversum gepresenteerd”, zijn de mogelijkheden die Jaeger aangeeft.

Ellen Pereira

is 57 jaar, zelfstandig ondernemer en noemt zich 2004 inwoonster van Hilversum

Foto: Ellen Pereira

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben al enige jaren zelfstandig ondernemer en heb mijn eigen coachings bureau Coach Ellen. Als relatiecoach help ik mensen weer gelukkig te zijn met zichzelf, in hun relatie en werk."

Omschrijf jezelf in 5 woorden…
"Enthousiast, eerlijk, empathisch, gedreven, doorzettingsvermogen."

Jouw mooiste plek in Hilversum?
"Hilversum heeft vele mooie plekjes, maar wat ik het mooist vindt zijn bloesem bomen die in begin lente in de volle bloei staan, tegenover ons huis."

Favoriete restaurant?
"Mijn liefje en ik houden erg van uiteten gaan bij Restaurant Lust maar ook restaurant Heren Spyker."

Een dagje burgemeester; wat pak je meteen aan?
"Mijn missie is vrouwen en mannen te inspireren om de beste versie van zichzelf te worden. Om jezelf en elkaar beter te begrijpen, zodat wij prettiger met elkaar kunnen samen leven."

Wat weten weinig mensen van jou?
"Dat ik goed kan taarten bakken."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Coachen, dat is echt mijn passie. Maar voor een slagroomtompouce van De Bijenkorf kan je me zeker wakker maken."

Welke poster hing vroeger in jouw meisjeskamer?
"Die van Diana Ross & Marvin Gay en Micheal Jackson natuurlijk."

Wat staat er op 1 op jouw bucketlist?
"Als ik mijn doel bereikt heb om 15 kilo af te vallen, dan gaan we naar het concert van Celine Dion in Las Vegas. Nog 5 kilo te gaan."

Politiehond bijt zich vast in jonge inbreker

HILVERSUM Hij probeerde nog te vluchten van de politie, maar nadat een politiehond zijn tanden had gebruikt, kon de 15-jarige verdachte geen kant meer op. De jongen wordt verdacht van het inbreken in een woning aan het Stationsplein.

De politie kreeg zondag om 1.25 uur de melding binnen van de woninginbraak. Twee jongens zouden het pand zijn ingegaan en gingen er vervolgens met diverse goederen vandoor. Eén van hen rende via de Schapenkmap de fietstunnel in en wist via het station te ontkomen aan de agenten.

Twee vrouwen op een fiets wezen de wetsdienaren in de richting van de andere verdachte. Ook hij probeerde te vluchten via de fietstunnel. De opmerking dat hij moest stoppen, was juist het teken om te gaan rennen. Ver kwam hij niet, omdat de politiehond hem beet. De 15-jarige verdachte is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij geholpen is aan zijn verwondingen. Hierna moest hij mee naar politiebureau aan de Groest, waar hij vast zit voor nader onderzoek.

Rinse Veltman (D66) zegt de raad vaarwel

HILVERSUM De eindstreep is in zicht, maar Rinse Veltman gaat de finish niet halen. De D66'er kan het raadswerk niet langer combineren met zijn drukke werkzaamheden en zijn gezin, zo maakte de fractie maandag bekend.

"Het raadswerk is een mooie maar intensieve taak, die naast je werk heel wat tijd vraagt", laat Veltman weten. "Naast mijn bedrijf in de televisiewereld en mijn alsmaar groeiend aantal boekingen als DJ in het buitenland werd het steeds moeilijker om me volledig in te zetten als raadslid. Zeker nu ik ga samenwonen met mijn vriendin en twee kinderen lukt het niet om die taken goed in balans te houden", luidt zijn uitleg.

De democraat zegt overwogen te hebben de rit tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 uit te zetten, maar zegt dat het geen haalbare kaart is. Hoewel hij straks geen raadslid meer is, meldt de oorspronkelijke Nijmegenaar dat hij zich buiten de raad blijft inzetten voor Hilversum. Wie zijn zetel gaat innemen, is nog niet duidelijk bij D66.

Dresmé spreekt bij opening MH17-monument

Pastoor Dresmé (rechts) met Sven Lamme. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Pastoor Dresmé speelde vorig jaar een grote rol in Hilversum in de herdenking van de MH17-ramp en de onthulling van het monument in het Dudokpark. Maandag is de pastoor een van de sprekers in Vijfhuizen. Daar vindt de landelijke herdenking plaats en wordt het nationale monument, een herdenkingsbos, onthuld. Koning Willem-Alexander en Konining Máxima openen het monument. Naast Dresmé spreken ook Evert van Zijtveld (voorzitter Stichting Vliegramp MH17) en Esther Naomi Perquin (Dichter des Vaderlands).

'Alles komt goed' met uitstekende containers

Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM 'Typisch Hilversum' zijn enkele reacties op social media. Ondergrondse containers zijn aangelegd zoals op de Langestraat tegenover Gooiland, alleen steekt deze uit op het fietspad. Volgens de gemeente komt alles goed. De containers zijn geplaatst vooruitlopend op de reconstructie die deze zomer op de rol staat op en rond het Gooilandplein.

Geen gesprek wethouder met ASR

Stijgende huur en dalende energiekosten tegen elkaar wegstrepen

De PvdA-motie om in de bres te springen voor de Bonifacius-bewoners haalde 't niet. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Het college van burgemeester en wethouders hoeft de bewoners van de Bonifaciuslaan niet te helpen. Wethouder Nicolien van Vroonhoven-Kok gaat niet in gesprek met ASR Vastgoed Vermogensbeheer om te kijken of de huurprijzen onder de liberalisatiegrens gehouden kunnen worden. De motie die PvdA Hilversum had ingediend kreeg geen meerderheid in de raad: 15 raadsleden waren voor en 19 negentien stemden tegen.

Volgens de wethouder vallen deze huidige sociale woningen niet binnen de kernvoorraad. Hier vallen alleen de huizen van de woningcorporaties onder. De afspraak die vorig jaar is opgenomen in de lokale woonvisie gaat hier dus niet op. In de beklonken deal met de corporaties is bedongen dat als er een sociale woning verdwijnt er ook weer één terug moet komen. PvdA-raadslid Nelleke M. Degenhart had hier tijdens de uitleg van de motie wel op gewezen. Dat was een misverstand antwoordde Van Vroonhoven. “Deze woningen on Kerkelanden hebben nooit bij die staatjes gestaan. En als we alle plussen en minnen bij elkaar optellen dan staat Hilversum aan de goede kant van de streep", was haar reactie.

Momenteel is ASR bezig de woningen aan de Bonifaciuslaan op te knappen. De huizen worden onder meer duurzamer gemaakt, maar nu blijkt dat de huren van ruim 200 woningen omhoog gaan. Wat de PvdA betreft, zijn de bewoners misleid. De huren dreigen boven de liberalisatiegrens te komen, waardoor de huizen niet meer onder het kopje sociale woningbouw vallen. “Mogelijk komen mensen daardoor in financiële problemen. Wil de wethouder zich inspannen om een gesprek aan te gaan”, was de oproep van de PvdA.

Van Vroonhoven zei dat het een kwestie is van kosten wegstrepen. De huren gaan wellicht met een paar tientjes per maand omhoog, maar daar staat tegenover dat de energiekosten door de verduurzaming dalen. In deze tekst en uitleg kon een kleine meerderheid van de raad zich goed vinden en verwierp de motie.

Stokoud baanrecord kogelstoten verbeterd

Meerkampster Anouk Vetter werd vierde bij het kogelstoten. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Erik de Bruin is uit het recordboek van de Gooise Atletiek Club (GAC) gegooid. Kogelstoter Denzel Comenentia heeft zondag het baanrecord van 20,05 meter, dat stamde uit 1988, met 15 centimeter verbeterd tijdens de Klaverblad Arena Games.

Het was het enige baanrecord dat zondag officieel sneuvelde op de Hilversumse atletiekbaan. Hinkstapspringer Alberto Alvarez vloog naar 16,71 meter. Dat is 4 centimeter verder dan het baanrecord, maar de Mexicaan had teveel rugwind. Deze sprong werd wel beoordeeld als prestatie van de dag bij de mannen. Bij de vrouwen ging die eer naar kogelstootster Melissa Boekelman. Op de 100 meter kwam Lebokeng Sesele in de buurt van het record van de Amerikaan Bracy. De Zuid-Afrikaan noteerde in de finale 10,23 seconden. Daardoor blijft de 10,18 uit 2013 staan.

De sprinters raken op snelheid. Foto: Bastiaan Miché
Een uiterste poging om via de polsstok netjes over de balk heen te komen. Foto: Bastiaan Miché
Het deelnemersveld van de 3.000 meter wordt op een lint getrokken. Foto: Evert Woutersen

Zo'n 1.000 mensen waren naar de Sportpark Arenapark gekomen om onder meer meerkamptoppers als Nadine Vetter, Nadine Broersen en Pieter Braun in actie te zien. Dit drietal vertegenwoordigt Nederland in augustus tijdens het wereldkampioenschap in Londen. In Hilversum konden zij testen hoe het zit met de vorm. Vetter pakte de winst bij de 100 meter horden (13,39 seconden) en bij het verspringen (6,19 meter). Broersen noteerde een tijd van 13,90 seconden op de horden en stootte de kogel naar 14,04 meter. Braun was actief bij het speerwerpen (54,85 meter) en discuswerpen (45,41 meter).

Broertjes heeft zichzelf opnieuw weten uit te vinden

De oud-hoofdredacteur heeft geleerd burgemeester te zijn, aldus Johan Remkes

Samen met zijn vrouw genoot de burgemeester van de surpriseparty op de Kerkbrink. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Hoe zou de keuze van Hilversum met Pieter Broertjes aan het roer als burgemeester uitvallen? De zij-instromer in het burgemeesterslandschap heeft het vak in de afgelopen zes jaar zich op eigen wijze eigen gemaakt. Volgens Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes, heeft de keuze voor de voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant goed uitgepakt. Dat komt omdat Broertjes zichzelf opnieuw heeft weten uit te vinden.

"Wegens goed gedrag word je geherinstalleerd", speechte Remkes vorige week donderdag in een goed gevulde burgerzaal. De commissaris roemde vooral het vermogen van Broertjes dat hij een nieuw en lastig beroep heeft geleerd. “Het is mooi om te ontdekken dat je ook iets anders kunt. Ontdekken dat je ook andere kwaliteiten hebt, verrijkt je.”

In 2011, toen de gemeenteraad koos voor de man die grote affiniteit heeft met media, was het toch een gok om voor een persoon te gaan die geen bestuurlijke ervaring had. Door te weten hoe de mechanismen werken in het openbaar bestuur en altijd oog houden voor de publieke zaken is het naar de mening van Remkes goed gekomen. Daarnaast merkt hij dat Broertjes zijn eigen stijl van besturen heeft. Hij is bereikbaar, benaderbaar, laagdrempelig en empathisch. De inwoner staat voorop bij hem. “Zelf gaat hij achter de laptop zitten om inwoners te antwoorden. Ik weet niet of dat nou zou verstandig is”, was het voorbeeld waar de commissaris zelf zijn vraagtekens bij plaatst.

Onder toeziend oog van Johan Remkes legt Broertjes de eed af. Foto: Bastiaan Miché

Broertjes is een aanpakker, gaf hij verder nog aan. Hij is van de voortvarendheid. Soms gaat hij voor Remkes zelfs te snel, zoals van het Gooi één grote gemeente maken. In zijn toespraak gaf Remkes aan liever te willen aansturen op drie Gooise fusiegemeenten. Ander voorbeeld is dat Broertjes blijft werken aan de status van Hilversum mediastad. “Zo blijft hij anticiperen op Hilversum 2.0, maar misschien moet je er meteen maar Hilversum 3.0 van maken nu je opnieuw geïnstalleerd bent.”

Dat de gemeenteraad en het dorp met hem verder willen, snapt Remkes wel. "Pieter Broertjes ken Hilversum en Hilversum kent hem inmiddels. Beide willen door met elkaar op basis van de goede ervaring", was zijn conclusie.
Namens de vertrouwenscommissie liet Annemarie den Daas, fractievoorzitter van D66 Hilversum, weten dat Broertjes nu herkozen is op basis van zijn rol als bestuurder, voorzitter van de gemeenteraad en dat hij een burgervader is geworden. In zijn eerste termijn is hij gegroeid in deze elementen van zijn vak. "Voor Hilversum heb je veel betekend", aldus Den Daas. "Je springt persoonlijk voor mensen in de bres. Je bent zichtbaar, benaderbaar en aanraakbaar. In de regio ben je een verbinder. Je hebt een prachtig palmares opgebouwd", waren haar complimenteuze woorden.

'Misschien moet je nu opnieuw geïnstalleerd bent maar meteen werk maken van Hilversum 3.0'

In de komende vijf jaar kan hij zich richten op de verdieping van de relatie met de raad. Volgens Den Daas lukt het hem steeds beter om die 37 lastige kikkers (lees: raadsleden) in de kruiwagen te houden. Dit element van zijn takenpakket vindt Broertjes het meest lastig. "Dat is niet jouw ding", zoals de D66-fractieleider het aangaf. In de komende vijf jaar, want vanaf zijn zeventigste verjaardag moet de burgemeester met pensioen, kan hij vanaf volgend jaar maart, na de gemeenteraadsverkiezingen, de politieke nieuwkomers gaan faciliteren.

Als waarnemend voorzitter van de raad zei Hans Haselager (fractievoorzitter PvdA Hilversum) dat de opzet van de bijzondere raadsvergadering ongebruikelijk is. Maar dat past ook wel bij een 'ongebruikelijke' burgemeester, zoals Remkes Broertjes typeerde. "Dat we dit doen in het doorgaans stugge Hilversum is een teken van waardering. Je bent uitermate geslaagd in jouw rol als bestuurder en burgemeester", aldus de nestor van de raad.

Muziek kenmerkte het begin van de bijzondere raadsvergadering en was de afsluiter van de surpriseparty op de Kerkbrink. In de burgerzaal schalden de koperblazers van het Filharmonisch Orkest door het raadhuis. De professionele muzikanten speelden een lied dat de gedachten liet teruggaan naar de riddertijd. Even wekte het de indruk dat Broertjes in harnas getooid met lans gekroond ging worden. Drie toespraken verder bleek hij toch echt in pak met ambtsketen de eed af te leggen.

Vanaf 21.00 uur was het ondanks de donderslagen en regen feest op de Kerkbrink. De band Toni Macaroni (zie ook pagina 14) vermaakte de vele aanwezigen. Burgemeester Broertjes nam in de tussentijd cadeaus aan, sprak met inwoners en ging op de foto met ze, zoals het een benaderbare burgervader betaamt

Een vrolijk feest

Spandoek van winkeliers en Hilversummers voor de burgemeester.

HILVERSUM "Het was een vrolijk feest", zo blikt burgemeester Pieter Broertjes terug op donderdag. Waar een nieuwe installatie vroeger een haast notariële gebeurtenis was, kreeg hij tijdens de bijzondere raadsvergadering een al lof toegezwaaid en stond er later op de avond een surpriseparty gepland op de Kerkbrink.

"Ik heb het feestje nog wel een beetje in mijn benen zitten", zegt Broertjes tijdens 'Het gesprek met de burgemeester'. "Ik heb echt moeten feesten. Gedanst tot laat in de avond. Dat was heel leuk. Wethouder Jaeger had nog iets bedacht, zodat ik me met ondernemers en inwoners kon verstaan die avond. Dat vond ik heel bijzonder. Ik ben heel dankbaar dat het me gegund is. Het is voor het eerst dat het zo in Hilversum gebeurt."

Poseren voor de camera's bij het uitstappen van de generatiebus.
Lol op de Kerkbrink met de zanger van de band.
Pastoor Dresmé en Wimar Jaeger zwierden over de Kerkbrink.
Toni Macaroni verzorgde donderdag de muziek.
Ondanks de regen werd er volop gedanst.
Wethouder Wimar Jaeger overhandigt tijdens de surpriseparty op de Kerkbrink nog enkele presentjes aan burgemeester Broertjes. Foto's: Bastiaan Miché

Van politici worden vandaag de dag resultaten verwacht

Speech burgemeester Broertjes: belangen van inwoners moeten altijd voorop staan

Zo'n 2.000 dagen heeft hij de ambtsketen om gehad. Ondanks ergernissen en in de vuurlinie liggen heeft Broertjes van zijn eerste termijn genoten.

"Ik wil nog een poosje meebouwen aan Hilversum", zei Broertjes in zijn toespraak na de herinstallatie. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM In de politiek van vandaag de dag is het meer doen. Geen woorden, maar daden, zoals een bekend Rotterdams gezegde luidt. Volgens burgemeester Pieter Broertjes wordt er in 2017 van politici verwacht dat zij leveren om zo de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te bedienen. Dat zei hij in zijn toespraak, waarvan een groot deel hieronder te lezen is, direct na zijn herinstallatie.

"Het is snel gegaan, lieve mensen. En nu bijtekenen voor nog eens zes jaar. Met dank aan de raad, aan u. Ik hoor mijn lieve vrouw Phlip brommen: geen zes jaar toch? Zij was wel degene die mij een jaar geleden groen licht gaf waardoor ik mijzelf opnieuw in de strijd kon werpen. Ik ben haar enorm veel dank verschuldigd. Ook omdat zij, weliswaar vaak op afstand, mijn beste adviseur is.

Ik heb het de afgelopen zes jaar zo proberen te doen: niet te zwaar op de hand, het spelelement koesteren, maar wel koers houden. Van buiten naar binnen denken én doen. De politiek moet anno 2017 leveren; resultaten behalen. De inwoners en hun belangen staan daarbij centraal, altijd. Daarvoor zitten we hier.
Burgemeester zijn is een veel complexer baantje dan menigeen denkt. Het is een vak dat je moet leren. De burgemeester van 'walking around', typeerde iemand mij laatst. Zichtbaar, aanspreekbaar, aanraakbaar, overal en nergens opduikend. In de buurten, op recepties, tijdens openingen, op werkbezoek, een lintje knippen hier en een lintje opspelden daar. Ik heb het met enorm veel plezier en overgave gedaan en nog steeds. En het loont: als ik hier rondkijk ken ik iedereen. Dat was zes jaar geleden totaal anders. Toen was het een sprong in het diepe. Mijn gewaardeerde voorganger en tipgever Ernst Bakker zei dat ik het burgemeesterschap met twee vingers in mijn neus zou doen na vijftien jaar topsport als hoofdredacteur. Niets is minder waar gebleken. Burgemeesters zijn frontsoldaten geworden. Kijk naar onze vooruitgeschoven positie bij de vluchtelingenopvang, maar ook bij het verminderen van vuurwerkoverlast of de bestrijding van criminaliteit en het verhogen van de veiligheid in de stad.

'Hilversum is weer hip, al mag ik dat niet zeggen'

Zeker, de politiek is harder geworden de laatste jaren. De keuzes die moeten worden gemaakt zijn scherper, de tegenstellingen die moeten worden overwonnen zijn dieper; overal in de wereld, dus ook in Hilversum en in de regio. We leven in parallelle werelden; ons dagelijks bestaan is doordrongen van onveiligheid, kans op aanslagen en onnodig geweld. Daarom predik ik zo vaak als ik kan dat samenwerking loont. Sterker, bitter hard nodig is. In eigen huis, maar ook met de buren.

Gemeentelijke herindeling is niet alleen een speeltje van machtsbeluste bestuurders, nee. Het is juist in het belang van burgers. In onze regio Gooi en Vechtstreek is het bestuur te versnipperd om de toekomstige problemen het hoofd te bieden. Zo simpel is het. Fusie van onze zeven dorpen en steden hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de identiteit van kleinere gemeenten. Integendeel. Er is een goed voorbeeld: Hilversum is een krachtige centrumgemeente, maar tegelijkertijd bestaat op 5 kilometer afstand, een tevreden kerngemeente Hilversumse Meent.

'Zes jaar geleden was het een sprong in het diepe voor mij'

Dagelijks leiding geven aan een team betrokken secretaresses, ambtenaren en wethouders is het leukste dat er is. Elke dag plannen bedenken én uitvoeren. Hilversum is de laatste jaren zichtbaar opgeknapt. Het nieuwe marktplein, een crematorium, prachtige nieuwbouwwijken zoals Villa Industria en Anna's Hoeve, betere horeca, en zichtbare media met een tomeloze ambitie om ook over tien jaar nog de mediastad van Nederland te zijn. Maar ook een nieuw fris kloppend winkelhart met een totaal gerenoveerd Hilvertshof 2.0 en Silverpoint/de Hal aan de Groest, maar het werk is nooit klaar.
Het werk is nooit klaar. De meldkamer voor Midden-Nederland vestigt zich eind 2020 in het dan hypermoderne politiekantoor aan de Groest in Hilversum. Een prachtig resultaat waarmee drie Veiligheidsregio's - Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek - hebben ingestemd. Soms is de gunfactor ook een belangrijke reden voor een politiek besluit. We kunnen weer trots zijn op Hilversum. Een dorp met stadse allure. Hilversum met prachtige parken, met een diversiteit aan bomen die ongekend is in Nederland en daarbuiten, met wonderschone gebouwen van Dudok en Duiker en met het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor aan de Heuvellaan. Pareltjes die wij zeer koesteren. En met een uniek Mediapark, waar alle belangrijke omroepen, publiek en commercieel, en Beeld en Geluid/Persmuseum zijn gehuisvest. De komende jaren willen we bouwen aan een soort MIT voor Nederland: Hilversum als locatie voor moderne, digitale mediamakers en journalisten die hier werken, wonen, leven en leren. Onze digitale infrastructuur is de beste van Nederland en legt de basis voor een vitale Gooise economie. Hilversum is weer hip, al mag ik dat niet zeggen. Hilversum als magneet voor nieuwe generaties. Aan dat Hilversum wil ik graag nog een poosje meebouwen."

Buren ontmoeten elkaar op geslaagde buurtinspiratiemarkt in de Riebeeck

'Wij doen een eerste aanzet, samen met buurtbewoners kleuren we het plaatje in'

De buurtinspiratiemarkt is bedacht om buren, hulpverleners en verenigingen met elkaar in contact te brengen. Missie geslaagd.

De brandweer laat op de buurtinspiratiemarkt bewoners uit de Riebeeck zien hoe je brandjes kunt blussen. Foto: Bastiaan Miché

HILVERSUM Nog meer betrokkenheid van bewoners uit het Riebeeckkwartier, dat is waar Rigo Stegeman op mikt komend jaar. Tevreden blikt de sociaal ondernemer van Good2Connect terug op de buurtinspiratiemarkt die afgelopen zaterdag werd gehouden. "De opkomst was groter dan vorig jaar, dus dat is al een mooie slag die we hebben gemaakt."

Hilversum Oost blijft een moeilijk gebied in Hilversum. Meer dan een jaar bepaalt hij samen met de bewoners de route naar verbinding, vooral op de achtergrond, want op de voorgrond zijn Rob, Malika, Nelleke, Alice, Martijn en vele anderen ie met hun inzet het dagelijkse gezicht in de buurt zijn. De buurtinspiratiemarkt is daar een goed voorbeeld van. "Het is belangrijk dat er iets gebeurt en door zo'n markt leren buren elkaar kennen. Herkennen ze gezichten, maken een praatje."

De reacties die hij na afloop kreeg, waren juichend. Mensen vonden het leuk, zo hoorde hij van verschillende kanten. Volgens hem verbindt eten altijd. Want als je aan een tafeltje zit en een vorkje prikt, kan je net zo goed even een praatje maken. En eten was er volop. Verschillende bewoners boden spontaan aan lekkere hapjes te maken. Ook waren er veel muzikale activiteiten en buurtsuper Plus zorgde voor kinderactiviteiten zoals een springkussen en een draaimolen. "Vorig jaar waren er meer informatiekraampjes dan dit jaar, maar dit jaar was er meer weer te doen. Dat werd gewaardeerd."

Oer-Hollandse poffertjes gaan er altijd in. Foto: Bastiaan Miché

Het is zaak dat buren met elkaar blijven praten en elkaar helpen

Veiligheid is nog steeds een aandachtspunt in de wijk en daaraan werd zaterdag aandacht besteed. De brandweer liet zien hoe je brandjes moest blussen en gaf informatie over veiligheid. Het aantal inbraken is ten opzichte van vorig jaar afgenomen, weet Stegeman, maar veiligheid is meer dan het voorkomen van ongenodigde gasten in huis. De samenstelling van de bewoners van de wijk is divers. Het is zaak dat buren met elkaar praten. Elkaar helpen als dat nodig is.

In het Huis van de Buurt dat in de Riebeeckgalerij is gevestigd, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Een praatje maken, een bak koffie drinken. Zo kan de eenzaamheid die sommige bewoners ervaren, worden verdreven. In het Huis van de Buurt kunnen zij ook antwoorden krijgen op uiteenlopende vragen. Stegeman hoopt dat bewoners de komende tijd zich nog meer betrokken en verbonden voelen met de wijk en een actievere rol gaan spelen. "Wij doen een eerste aanzet, samen met buurtbewoners moeten we het plaatje inkleuren," besluit hij.

Veiligheid is meer dan het voorkomen van inbrekers in je huis